Spring naar de content

Ascitesdrainage met behulp van echo

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s ascitesvocht gezien. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat er tijdens dit onderzoek vocht wordt gedraineerd om de buik te ontlasten. Dit gebeurd met behulp van echografie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een drainage?

Bij een drainage wordt door middel van een drain, vocht uit de buikholte gelaten zodat dit de buik zal ontlasten. De juiste plaats voor de drainage wordt in deze situatie met echo bepaald.

Zijn er risico's of complicaties?

De kans bestaat dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag twee uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. Ook kauwgom mag u niet eten.

Medicijnen

Uw aanvragend arts heeft bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u dient te stoppen met eventuele bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Indien u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na twee uur naar huis. Zorg voor begeleiding, zodat u niet zelf auto hoeft te rijden.

Onderzoek

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de echo-kamer van de afdeling radiologie.
Eerst wordt er een beetje gel op de buik aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in beeld komen. Vervolgens tast de radioloog met een transducer het te onderzoeken gebied af en zoekt de juiste plaats om de drainage uit te voeren. Wanneer de radioloog de juiste plaats heeft gevonden, wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. De radioloog zal een kleine snede maken in de huid. Vervolgens prikt de radioloog met een holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik is van korte duur maar pijnlijk. Verdoven is helaas niet mogelijk. Door de holle naald wordt een drain geplaatst. Als deze op de juiste is gepositioneerd gaat de naald eruit en blijft de drain zitten, deze wordt aangesloten op een zak waarin het vocht uit de buikholte wordt opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is en de controles zijn goed, mag u na twee uur weer naar huis, u mag dan zelf geen auto rijden. Probeer zo, zolang de drain nog aanwezig is, zo min mogelijk te douchen in verband met de drainfixatiepleister

Uitslag

Uw behandelend arts zal met u bespreken wanneer de drain weer verwijderd mag worden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62

Aanvullende informatie: wat is ascites?

Ascites is een abnormale ophoping van (eiwitbevattend) vocht in de buikholte. Je herkent het aan een dikke buik met een uitpuilende navel. Mannen hebben normaliter bijna geen vocht in de buikholte; vrouwen hebben, afhankelijk van de menstruele cyclus gemiddeld 20ml vocht in de buikholte. Ascites komt daarom sneller voor bij vrouwen. Het hebben van ascites komt vaak voor bij chronische aandoeningen.

Oorzaken van ascites

De oorzaken van ascites zijn meestal hartafwijkingen, zoals hartfalen, lever- of nieraandoeningen, levercirrose of kankergezwellen. Ook een agressieve bacteriële buikvliesontsteking kan ascites veroorzaken. Deze onderliggende oorzaken zorgen voor een hogere bloeddruk. Je bloedvaten zijn dan minder in staat om het vocht binnen te houden. Op een gegeven moment gaan de bloedvaten zo wijd open staan dat eiwitten uit de bloedvaten, gaan lekken richting de buikholte. Deze eiwitten hebben een aanzuigende functie voor vocht van de buikholte naar de bloedvaten. Wanneer deze functie weg valt zal het vocht dus richting buikholte gaan. Soms ontstaat ascites spontaan, zonder duidelijke reden. 

Hoe wordt ascites behandeld?

De behandeling hangt af van de oorzaak. Een algemene behandeling bestaat uit een combinatie van vochtafdrijvende middelen en een zoutarm dieet. Uw behandelend arts bespreekt met u wat in uw persoonlijke situatie de beste behandeling is.