Spring naar de content

Ascitespunctie met behulp van echografie

Uw behandelend arts heeft voor u een ascitespunctie onder echogeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt op de plek van de vochtophoping in de buik een beetje ascitesvocht afgenomen en later, in het laboratorium nader bekeken op eventuele afwijkingen. Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats wordt bepaald waar het vocht weggehaald wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een punctie?

Bij een punctie wordt met behulp van een naald vocht of weefsel uit een lichaamsdeel opgezogen zodat dit in een laboratorium onderzocht kan worden. De juiste plaats voor de punctie wordt in deze situatie met behulp van echografie bepaald.

Risico's/bijwerkingen

Een echografie is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen. De kans bestaat dat er door het prikken tijdens de punctie een blauwe plek ontstaat.

Hoe bereidt u zich voor?

Uw aanvragend arts heeft bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u dient te stoppen met eventuele bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Indien u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.
 

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Echografie en punctie

Voor dit onderzoek moet de buik worden ontbloot. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op de buik aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in beeld komen. Vervolgens tast de radioloog met een transducer het te onderzoeken gebied af en zoekt de juiste plaats waar het vocht weggenomen moet worden. Vervolgens neemt de radioloog met een dunne naald een beetje vloeistof weg. Alleen het prikken doet even pijn. Het vocht wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De bevindingen van het laboratoriumonderzoek verneemt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62

Aanvullende informatie: wat is ascites?

Ascites is een abnormale ophoping van (eiwitbevattend) vocht in de buikholte. Je herkent het aan een dikke buik met een uitpuilende navel. Mannen hebben normaliter bijna geen vocht in de buikholte; vrouwen hebben, afhankelijk van de menstruele cyclus gemiddeld 20ml vocht in de buikholte. Ascites komt daarom sneller voor bij vrouwen. Het hebben van ascites komt vaak voor bij chronische aandoeningen.

Oorzaken van ascites

De oorzaken van ascites zijn meestal hartafwijkingen, zoals hartfalen, lever- of nieraandoeningen, levercirrose of kankergezwellen. Ook een agressieve bacteriële buikvliesontsteking kan ascites veroorzaken. Deze onderliggende oorzaken zorgen voor een hogere bloeddruk. Je bloedvaten zijn dan minder in staat om het vocht binnen te houden. Op een gegeven moment gaan de bloedvaten zo wijd open staan dat eiwitten uit de bloedvaten, gaan lekken richting de buikholte. Deze eiwitten hebben een aanzuigende functie voor vocht van de buikholte naar de bloedvaten. Wanneer deze functie weg valt zal het vocht dus richting buikholte gaan. Soms ontstaat ascites spontaan, zonder duidelijke reden. 

Hoe wordt ascites behandeld?

De behandeling hangt af van de oorzaak. Een algemene behandeling bestaat uit een combinatie van vochtafdrijvende middelen en een zoutarm dieet. Uw behandelend arts bespreekt met u wat in uw persoonlijke situatie de beste behandeling is.