Spring naar de content

Botdichtheidsmeting(DEXA-scan)

Uw behandelend arts heeft voor u een botdichtheidsmeting aangevraagd. Dit onderzoek wordt in medische taal Dexa-scan genoemd. In deze folder leest u hoe het onderzoek in Bernhoven uitgevoerd wordt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat er een andere methode gekozen wordt, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

Wat is een botdichtheidsmeting?

Een botdichtheidsmeting is een onderzoek om te kunnen vaststellen of u osteoporose (botontkalking) heeft. Met behulp van een speciaal röntgenapparaat is het mogelijk de hoeveelheid kalk in de botten (botdichtheid) van uw heup en rugwervels  te meten. De gemeten hoeveelheid kalk wordt vergeleken met waarden die, normaal gesproken, horen bij uw geslacht en uw leeftijd. Uit de mate van botdichtheid kan worden afgeleid of er sprake is van botontkalking of wat het effect is geweest van een osteoporosebehandeling.

Zijn er risico’s en bijwerkingen?

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Hoe bereidt u zich voor?

  • Er is geen speciale voorbereiding nodig.
  • U mag drie dagen voorafgaand aan de botdichtheidmeting geen ander (röntgen)onderzoek hebben ondergaan waarbij contrastmiddel is gebruikt. Dit beinvloedt namelijk het resultaat van de botdichtheidmeting. Neem in dat geval telefonisch contact op met de afdeling radiologie voor nader overleg.
  • Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan voor nader overleg telefonisch contact op met de afdeling radiologie.
  • Indien u tijdelijk niet op uw linkerzijde kunt liggen bv. na een breuk, neem ook dan contact op met de afdeling radiologie voor nader overleg.
  • Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt steeds wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek blijft de laborant bij u in de onderzoekkamer. Het onderzoek doet geen pijn.
Om u goed te kunnen positioneren op de onderzoekstafel en omdat metaal de meting kan verstoren, wordt u verzocht alle kledingstukken uit te doen, met uitzondering van de onderbroek, sokken en hemd of t-shirt.

Voor het onderzoek begint, wordt u eerst gemeten en gewogen. Deze gegevens zijn nodig voor de beoordeling van het resultaat.

In de onderzoekkamer gaat u op uw rug op de onderzoektafel liggen. U krijgt een vierkant blok onder de benen waarbij u de benen 60 -90 graden moet buigen.

Tijdens het onderzoek beweegt de röntgenbuis boven de plaatsen waar gemeten wordt, dit zijn uw onderste rugwervels en een heup. Indien nodig kan er gekozen worden om een foto te maken van uw onderarm. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat u ontspannen en stil ligt. De foto’s kunnen mislukken als u zich beweegt.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Meestal duurt het onderzoek tussen de 15 en 20 minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt het verslag hiervan naar uw behandelend arts. U verneemt de uitslag van uw behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige. 

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) laboranten van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.