Spring naar de content

Echografie algemeen

Uw behandelend arts heeft voor u een echografie aangevraagd. Bij een echografie worden er afbeeldingen van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt met behulp van geluidsgolven. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen en/of stoornissen zichtbaar.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en/of een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is echografie

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Risico's/bijwerkingen

Een echografie is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Onderzoek

Melden

Let goed op uw afsprakenkaartje waar u de afspraak heeft!

-Bernhoven, locatie Uden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040, van hieruit wordt u verwezen naar de betreffende wachtkamer.

-Bernhoven, locatie Oss, poliklinisch diagnostisch centrum

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de centrale balie, van hieruit wordt u verwezen naar de betreffende wachtkamer.

-Bernhoven, locatie Schijndel, medisch centrum

Op het afgesproken tijdstip neemt u plaats in de wachtkamer, u hoeft zich niet te melden. U wordt opgehaald door de laborant.

De echografie

Voor dit onderzoek moet het te onderzoeken deel van uw lichaam ontbloot worden. Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op het te onderzoeken lichaamsdeel aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in beeld komen. Vervolgens tast de radioloog en/of laborant met een transducer het te onderzoeken gebied af. De organen worden zichtbaar op een monitor en van deze beelden worden foto's gemaakt. De foto's worden op een later tijdstip uitgebreid door de radioloog bekeken en beoordeeld.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer tien tot twintig minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die vervolgens de uitslag met u bespreekt.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62