Spring naar de content

Kopie van een radiologisch onderzoek op DVD

Ik heb foto’s of andere beeldmateriaal uit het ziekenhuis nodig, wat moet ik doen?

Tegenwoordig worden röngtenfoto’s digitaal gemaakt en ook digitaal opgeslagen. Dat geldt ook voor andere beeldvormende diagnostiek zoals bijvoorbeeld een echografie of een MRI-scan.

Dit betekent dat de kopieën van de beelden uitsluitend op een DVD worden verstrekt. Op de DVD wordt een leesprogramma meegebrand dat uw computer in staat stelt de bestanden te openen en de beelden te bekijken.
Er kunnen beelden van meerdere onderzoeken op een DVD worden gebrand; omdat het echter vaak om zeer grote bestanden gaat, kan het zijn dat uw gegevens op meerdere DVD’s moeten worden gebrand. Wilt u een kopie van een radiologisch onderzoek voor u zelf of een andere behandelaar dan kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de afdeling radiologie.

  • Medische doeleinden

Beelden van radiologische onderzoeken die voor medische doeleinden worden gebruikt, worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de behandelaar, als deze hiertoe een schriftelijk verzoek indient en in Nederland als medisch specialist, huisarts of tandarts is geregistreerd. U wordt verzocht hiervoor toestemming te verlenen.

  • Voor niet-specialist/huisarts of u zelf

Beelden van radiologische onderzoeken bestemd voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten, logopedisten, medisch specialisten in het buitenland, of voor u zelf kunt u gratis bij de afdeling radiologie aanvragen en ophalen. Wanneer u de door u aangevraagde DVD komt ophalen bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. In Nederland geldt als geldig legitimatiebewijs uw paspoort of identiteitskaart of een geldig rijbewijs.

U kunt een kopie van een röntgenfoto aanvragen bij het secretariaat van de afdeling radiologie. U krijgt dan ook te horen wanneer u de DVD met de gevraagde foto(s) op kunt halen. U kunt een kopie ophalen in het ziekenhuis in Uden.
Als op de polikliniek in Oss bent, kunt u aan de balie aangeven dat u een DVD wilt laten branden. U moet wel even uw identiteitsbewijs laten zien. De DVD wordt naar uw huisadres opgestuurd.

Wanneer u de kopie komt ophalen in Uden, vragen wij u een formulier te ondertekenen dat dient als bewijs van ontvangst.

Als iemand anders namens u de kopie komt ophalen, moet u deze persoon een door u zelf ondertekende machtiging meegeven waarin u verklaart dat hij of zij namens u de kopie ophaalt. Een zelf opgesteld briefje is voldoende. Deze persoon moet zich kunnen legitimeren en ondertekent het formulier als bewijs van ontvangst.

Telefoon

Voor het aanvragen van beeldmateriaal neemt u contact op met de afdeling radiologie.

  • 0413 - 40 19 62