Spring naar de content

Mamma-biopsie onder echogeleide

Naar aanleiding van een eerdere mammografie en echografie van de borst krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. Dit weefsel moet in het laboratorium nader onderzocht worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het afwijkende weefsel onder echogeleide uit de borst weggehaald. Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats wordt bepaald waar het stukje weefsel weggehaald wordt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door radioloog en radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige weefsels en organen zichtbaar te maken. Bij een echografie worden niet hoorbare geluidsgolven opgewekt met een transducer. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door dit apparaatje tegen uw huid aan te houden worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's zorgen ervoor dat de weefsels en organen op het scherm zichtbaar worden.

Wat is een biopsie?

Bij een biopsie wordt met behulp van een naald vocht of weefsel uit een lichaamsdeel opgezogen zodat dit in een laboratorium onderzocht kan worden. De juiste plaats voor de biopsie wordt in deze situatie met echo bepaald.

Zijn er risico's en/of bijwerkingen?

De echo is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren.
  • In een kamertje naast de onderzoekkamer moet u zich uitkleden, uw bovenlichaam moet ontbloot zijn.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op uw borst aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende weefselstructuren zichtbaar worden.
  • De radioloog tast met een apparaatije (transducer genoemd) de borst af en zoekt de juiste plaats waar het weefsel weggenomen moet worden.
  • Dan wordt de plaats waar het weefsel weggehaald moet worden plaatselijk verdoofd. Dit prikken kan even pijn doen. 
  • Dan prikt de radioloog met een holle naald op de juiste plek. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er een stukje weefsel meegenomen via deze naald. De holle naald wordt meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald worden voor nader onderzoek.
  • Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.
  • Het weefsel dat eruit is gehaald wordt onderzocht in een medisch laboratorium.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U mag na dit onderzoek pas de volgende dag weer douchen.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar de behandelend chirurg gestuurd. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bij de chirurg, hij bespreekt met u deze uitslag.
Als u nog geen afspraak met de chirurg heeft voor de uitslag, maakt een medewerker van het borstcentrum deze afspraak voor u.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62