Spring naar de content

MRI-onderzoek van het rectum

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang. 

Uw chirug heeft voor u een MRI–onderzoek van het rectum aangevraagd. Rectum is de medische naam voor de endeldarm ofwel het laatste stukje van de dikke darm.
Het onderzoek wordt gedaan om te kijken of er afwijkingen zijn in de endeldarm. Daarvoor worden doorsnede foto's gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant. De radioloog (gespeciualiseerd arts) bekijkt de foto's om te zien wat er aan de hand is.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere manier kiest om het ondrezoek te doen, die beter aansluit bij uw situatie. In deze folder kunnen we we niet alle mogelijkheden beschrijven. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

!Let op: bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als u zwanger bent mag u geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag u niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor magnetisch resonantie imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien. Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en kan in sommige gevallen meer informatie opleveren dan röntgenfoto’s. 

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland. 
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u bent zwaarder dan 150 kg;
 • u bent zwanger.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of u eerst met uw voeten of hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijgt u een spiegeltje mee waarmee u uit de tunnel kunt kijken. Overleg met uw aanvragend arts over rustgevende medicatie indien u claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier door u te zijn ingevuld. Is dit nog niet gebeurd dan kunt u deze vinden via www.bernhoven.nl/mri-scan. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s of complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen. Het is mogelijk dat u van het laxeermiddel tijdelijk een branderig gevoel bij het rectum krijgt.

Verhinderd, en dan?

Wanneer u onverwacht niet naar de afspraak voor het onderzoek kunt komen, geef dit dan op tijd door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen. Telefoonnummer afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

 • Aan de balie krijgt u een kleine tube microlax met uitleg over de toediening mee. Microlax is een soort laxeermiddel waarmee het onderste deel van de dikke darm leeg wordt. Dit geeft een kwalitatief beter onderzoek. Op het toilet kunt u deze tube leegspuiten in het rectum. Na 20-30 minuten gaat deze microlax zijn werk doen.

  Wanneer mag u microlax niet gebruiken:

  - wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen natriumlaurylsulfoacetaat, sorbitol, natriumcitraat, sorbinezuur of glycerol.

  - bij bloedende aambeien

  - bij zwerende ontstekingen (colitis ulcerosa)

  - bij een ontsteking van de endeldarm (proctitis)

  - bij een colostoma of iliostoma

  - bij zwangerschap

 • U kunt gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen.
 • Tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar.
 • U wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Onderzoek

Melden

U meldt zich 50 minuten vóór het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Dit in verband met het laxeermiddel dat u moet gebruiken voor het onderzoek.

Gang van zaken onderzoek

Lange broek, schoenen en bh moet u voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt), ook al u sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet u af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen. In de onderzoeksruimte gaat u op een onderzoekstafel liggen en krijgt u een mat over uw buik die het signaal uit het lichaam opvangt. De tafel wordt in een tunnel geschoven. Deze tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen, krijgt u een koptelefoon met muziek op. Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel die u in uw hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Wanneer tijdens het onderzoek contrastvloeistof in de arm is ingespoten, verdwijnt deze vanzelf weer uit uw lichaam (via de nieren en de blaas). Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.

Geeft u uw kind borstvoeding, dan mag u na het toedienen van contrastmiddel 24 uur geen borstvoeding geven. Gedurende deze tijd kunt u het beste de moedermelk afkolven. De afgekolfde melk mag u NIET gebruiken.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62

Bekijk de video

Wilt u zien hoe een MRI-onderzoek verloopt? Kijk dan op onze website naar deze video: http://www.bernhoven.nl/MRI-onderzoeken