Spring naar de content

Punctie met behulp van CT

Wanneer het om een punctie van de buik of van de longen gaat bestaat hier een specifieke patiëntinformatie van.
Naar aanleiding van een eerder CT-onderzoek krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat het afwijkende weefsel in het laboratorium nader onderzocht moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het afwijkende weefsel weggehaald met behulp van CT-onderzoek. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.
De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het onderzoek is volkomen pijnloos. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Risico's en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u zwanger bent

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan voor nader overleg telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag na één tot twee uur naar huis. U kunt niet zelf naar huis rijden vanwege de medicijnen die u gehad heeft. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Nuchter

Vanaf twee uur voor uw opname mag u niet meer eten, drinken en roken.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd (één uur en 15 minuten vóórdat het onderzoek plaatsvindt) meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken. Voor u naar de afdeling Radiologie gaat voor de punctie, krijgt u medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een infuus in uw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de CT-kamer van de afdeling Radiologie.
Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u ontspannen en stil blijven liggen. De foto's kunnen mislukken als u zich beweegt.
Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het afwijkende weefsel, wordt deze plaats gemarkeerd. De plaats waar de radioloog gaat prikken wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift, op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Vervolgens prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik is van korte duur maar pijnlijk. Verdoven is helaas niet mogelijk. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er vanzelf een stukje weefsel meegenomen door de vorm van deze naald. De holle naald wordt meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald worden voor nader onderzoek. Het weefsel wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium. Hierna worden nog enkele controle foto’s gemaakt. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen.
Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag u na 1 tot 2 uur weer naar huis, u mag dan zelf in verband met de toegediende medicatie geen auto rijden.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt  de uitslag met u.

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.
Telefoon 0413 - 40 19 62

Voorlichtingsfilm

Op onze website vindt u een voorlichtingsfilmpje. Dit geeft u een algemeen beeld van hoe het eraan toe gaat bij een CT-onderzoek: http://www.bernhoven.nl/patienten/aandoeningen-behandelingen/behandelingen/ct-onderzoeken/


De informatie in deze folder is tot stand gekomen in samenspraak met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de desbetreffende afdeling(en). De eindredactie van deze folder wordt verzorgd door de afdeling communicatie.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder, belt u dan met de desbetreffende afdeling(en) of met PatiëntService, telefoon 0413 - 40 29 00.
Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT UDEN

Postbus 707
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40
E:
communicatie@bernhoven.nl
I: www.bernhoven.nl