Spring naar de content

Punctie van de longen met behulp van CT

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich één uur en 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling Dagbehandeling, routenummer 140. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang. 

Naar aanleiding van een eerder CT-onderzoek van de longen krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat het afwijkende weefsel in het laboratorium nader onderzocht moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het afwijkende weefsel weggehaald.
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT is een afkorting van Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek worden er met behulp van röntgenstralen doorsnedefoto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het onderzoek doet geen pijn. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Zijn er risico's of complicaties?

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
De kans bestaat dat er per ongeluk een gaatje in de long geprikt wordt. Door een gaatje in de long kan een gedeelte van de long inklappen. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u zwanger bent

Als u zwanger bent of denkt dit te zijn, bel dan even met de afdeling radiologie om te vragen wat u het beste kunt doen.

Medicijnen

Uw aanvragend arts heeft bij het aanvragen van het onderzoek aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen in het geval u deze medicijnen gebruikt. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan op tijd bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na één tot twee uur naar huis. U kunt niet zelf naar huis rijden omdat u medicijnen heeft gehad.. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd (één uur en 15 minuten vóórdat het onderzoek plaatsvindt) meldt u zich op de afdeling ambulant centrum / dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken. Voor u naar de afdeling radiologie gaat voor de punctie, krijgt u medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een infuus in uw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de CT-kamer van de afdeling radiologie.

Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een röntgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u ontspannen en stil blijven liggen. De foto's kunnen mislukken als u zich beweegt.

Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het afwijkende weefsel, wordt deze plaats gemarkeerd met een metalen rastertje. Het rastertje wordt op de huid geplakt en is dan zichtbaar op de foto. De plaats waar de radioloog gaat prikken wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Daarna prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik duurt kort maar doet wel even pijn. Verdoven is helaas niet mogelijk. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er vanzelf een stukje weefsel meegenomen door de vorm van deze naald. De holle naald wordt meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald worden voor nader onderzoek. Het weefsel wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium. Hierna worden nog enkele controlefoto’s gemaakt. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen. Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag u na 1 tot 2 uur weer naar huis. Omdat u medicijnen heeft gekregen, mag u niet zelf autorijden.

Is er tijdens het onderzoek een gaatje geprikt in de long, dan ligt het aan de situatie of u moet worden opgenomen. Dit wordt dan altijd in overleg met de longarts bepaald. Door het gaatje in de long kan lucht van buitenaf of eventueel bloed in de long komen. De long reageert hierop door op deze plaats in te klappen. De ongewenste lucht of vocht in de longen wordt door de longen zelf weer verwijderd. Hier is even tijd voor nodig. Wanneer de lucht of vocht weer verdwenen is, gaat het ingeklapte gedeelte van de long vanzelf weer open. Soms kan ook een beetje bloed opgehoest worden. Ter controle moet u dan na enkele dagen een nieuwe foto laten maken. Als medisch ingrijpen noodzakelijk is om de longen weer in normale positie te krijgen, wordt u een nacht opgenomen.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt  de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62