Spring naar de content

Vervangen van een drain

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om de drain die u eerder heeft gekregen te vervangen. In deze folder leest u meer over de behandeling, de voorbereiding hierop en over de nazorg. Die informatie is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek beschreven is zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (medisch specialist) en een radiologisch laborant.

Zijn er risico’s en complicaties?

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van foto’s is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

  • Het contrastmiddel dat gebruikt wordt komt niet in de bloedbaan, hierbij zijn geen complicaties te verwachten.

Meestal is het vervangen van een drain een veilige behandelingsmethode. Toch kunnen er, zoals bij iedere behandeling, complicaties optreden.

  • Er kan een infectie optreden.
  • In een klein aantal gevallen ontstaat een ernstiger infectie welke uitmondt in een sepsis (bloedvergiftiging door bacteriën).
  • Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
  • Er kan inwendig een bloeding optreden.

Hoe bereidt u zich voor?

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts en meldt dit ook vooraf bij de afdeling radiologie.

Nuchter

Vanaf twee uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u dient te stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan op tijd bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Bij vragen hierover verwijzen we u door naar de aanvrager van het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Op de verpleegafdeling

Voor dit onderzoek en/of deze behandeling wordt u opgenomen op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Van de afdeling Opname krijgt u, ongeveer één week voor de opname, bericht waar u zich op welke datum en tijd moet melden.

Extra onderzoeken

In verband met het onderzoek kan het zijn dat u vooraf diverse onderzoeken moet laten doen. De assistent van uw behandelend specialist heeft u verteld welke onderzoeken u waar en wanneer kunt laten doen.

Voorbereiding op afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Een verpleegkundige van deze afdeling neemt nog een keertje de gang van zaken met u door. Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een waakinfuus en medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. In verband met de hygiëne draagt u tijdens de behandeling voorgeschreven ziekenhuiskleding.

Hoe verloopt het onderzoek

Drainwissel

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de onderzoeksruimte op de afdeling radiologie. In deze ruimte gaat u liggen op de onderzoektafel. U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur om tijdens de behandeling uw hartslag en ademhaling te controleren.

De bestaande drain wordt los gekoppeld. U komt onder steriele doeken te liggen om infectie te voorkomen. De arts brengt via de bestaande drain een draad in. Over de draad wordt de oude drain verwijderd en de nieuwe drain geplaatst. De drain wordt gefixeerd en wordt weer gekoppeld.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Hoelang het onderzoek duurt hangt sterk af van de situatie. Het vervangen van de drain duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek

  • Na het onderzoek gaat u weer terug naar de verpleegafdeling / ambulant centrum of dagbehandeling.
  • Als u gestopt bent met bepaalde medicatie. bepaalt uw behandelend arts wanneer u hier weer mee kunt starten.
  • Van de verpleging krijgt u de instrukties over het hoe om te gaan met de drain.
  • Als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, of klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuwt u dan de verpleegkundige.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na één tot twee uur naar huis. Omdat u medicijnen heeft gehad, kunt u niet zelf naar huis. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Uitslag en advies

De radioloog stuurt hiervan een verslag naar uw behandeld arts. U krijgt van uw behandelend arts de uitslag te horen, hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62