Spring naar de content

Plexus coeliacus blokkade, (blokkade zenuwnetwerk bovenbuik)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een plexus coeliacus blokkade te verrichten. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

Bij deze behandeling wordt een zenuwnetwerk in de bovenbuik uitgeschakeld. Dit zenuwnetwerk wordt ‘plexus coeliacus’ genoemd. Deze plexus ligt aan de voorzijde van de wervelkolom, ter hoogte van de eerste lage rugwervel. Bij een plexus coeliacus blokkade wordt door het inspuiten van verdoving en alcohol het zenuwnetwerk in de bovenbuik (tijdelijk) uitgeschakeld. De behandeling kan worden toegepast bij pijnklachten die het gevolg zijn van kanker van de bovenbuikorganen zoals alvleesklier, maag en lever.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor deze behandeling wordt u één dag opgenomen. U wordt opgenomen op de afdeling Short Stay B2-West route 260. Uw behandelend arts, de pijnspecialist of de pijnconsulent van het Regionaal Pijn Centrum Bernhoven regelt de afspraak voor deze opname.

Vooraf wordt u ook gezien door een sedationist die samen met u de procedure rondom de sedatie doorneemt.

Belangrijk

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling:

  • Voor deze behandeling moet u nuchter zijn i.v.m. de sedatie die u krijgt ter bevordering van uw comfort tijdens de behandeling.
  • Als u een stoornis van de bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt, waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u dit vooraf melden zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen door de anesthesioloog.
  • Vertel de pijnspecialist wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor contrastvloeistof.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Behandeling

Vanuit de afdeling short-stay wordt u naar de behandelruimte op het ambulant centrum gebracht. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. Wanneer u goed ligt, zal de sedatie worden gestart, de sedationist blijft gedurende de behandeling bij u staan.

Wat is sedatie?

Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij het bewustzijn wordt verlaagd met slaapmiddelen. Deze slaapmiddelen zorgen ervoor dat u bij kleinere ingrepen meer ontspannen bent. De sedationist is de zorgverlener die de sedatie toedient en u in de gaten houdt tijdens de ingreep.

Op de plaats waar u de injectie krijgt, wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd. Hierna wordt uw rug afgedekt met steriele doeken. Onder röntgendoorlichting brengt de arts twee naalden in uw rug, vlak langs de wervelkolom. Vervolgens wordt een contrastvloeistof ingespoten om de plaats van de naalden te controleren, waarna verdoving en alcohol rondom het zenuwnetwerk wordt ingespoten. Hierdoor wordt de zenuwknoop voor langere tijd uitgeschakeld en zullen er minder tot geen pijnsignalen meer doorgeven worden.

De behandeling duurt ongeveer een half uur, door de sedatie zult u weinig van de behandeling zelf mee krijgen. Mocht u toch pijn ervaren of elders last van hebben, geef dit dan aan bij de sedationist. Na afloop mag u bijkomen op de verkoeverkamer en als alles goed gaat mag u weer terug naar de afdeling.

Na de behandeling

Bij de meeste mensen vermindert de pijn na de blokkade. Het resultaat van de blokkade is pas één of twee dagen na de behandeling duidelijk. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. Na de behandeling kunt u last hebben van een aantal klachten. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen vanzelf:

  • Het tijdelijk optreden van diarree; dit komt vaak voor.
  • Duizeligheid treedt op de eerste weken na de behandeling bij plotseling rechtop komen, door bloeddrukdaling.

Als tijdens de opname blijkt dat de pijn vermindert, wordt met u doorgesproken wat te doen als de pijn mocht terugkeren en welke pijnstillers u dan eventueel kunt gebruiken.

Zijn er complicaties?

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat er een zéér kleine kans op de volgende complicaties:

  • een (gedeeltelijke) verlamming van de benen (dwarslesie),
  • injectie in de nierstreek (nierschade),
  • injectie door het longvlies (klaplong),
  • injectie in de bloedbaan of bloeding,
  • bij mannen kan er een verstoring van de zaadlozing optreden.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet deze te stellen aan uw behandelend arts, de pijnspecialist of de pijnconsulent. Ook kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van de pijnspecialist op de pijnpoli. Telefoon 0413 - 40 19 87