Spring naar de content

Stellatumblok (Onderbreking van de zenuwknoop in de hals)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een stellatumblokkade te verrichten.
In deze folder leest u hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum van Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn.

Wat is een stellatumblokkade?

Een stellatumblokkade is een onderbreking van een zenuwknoopje (ganglion stellatum) in de hals. Dit is een gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel; het onwillekeurige zenuwstelsel regelt allerlei lichaamsfuncties waar we normaal niet op letten, zoals hartslag, bloeddruk, doorgankelijkheid van de bloedvaten en het transpireren.
Een stellatumblokkade kan zinvol zijn bij de volgende pijnklachten:

• zenuwpijnen in onderkaak, nek, schouder, borst, arm en hand;
• bepaalde soorten hoofdpijn;
• temperatuurverschil of overmatige transpiratie in arm of hand;
• Complex Regionaal Pijn Syndroom type I, ofwel sympathische reflexdystrofie van de arm.


Proefblokkade en definitieve blokkade

De pijnspecialist probeert eerst door proefblokkades vast te stellen welke zenuw de pijn geleidt. Alleen als deze proefbehandeling een positief resultaat geeft wordt een definitieve behandeling gedaan, waarbij de zenuwknoop met radiofrequente stroom wordt opgewarmd.

Hoe bereidt u zich voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

 • Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Als u een stoornis van de bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit vantevoren melden zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, dient u enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog. Voorafgaand aan de behandeling wordt soms uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarde niet in orde is dan wordt de behandeling uitgesteld naar een andere datum.
 • Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovings-vloeistof, moet u dit vóór de start van de behandeling melden.
 • Meldt ook vooraf of u een pacemaker of neurostimulator heeft.
 • Als u op de dag van behandeling geen pijn heeft kan de proefbehandeling op dat moment niet doorgaan. Dat geldt ook als u koorts heeft, dan kunnen proefblokkade én definitieve blokkade niet worden verricht
 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis gebracht wordt door een begeleider.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis.
U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee.
Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Behandeling

Op afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/dagbehandeling route 140. Daar krijgt u operatiekleding aan. De operatiekleding is nodig voor de steriliteit in de behandelruimte op de operatieafdeling. Een van onze vrijwilligers brengt u vervolgens op een brancard naar de behandelruimte.

In de behandelruimte ligt u op de rug met het hoofd iets achterover. Als u in de goede houding ligt wordt onder röntgendoorlichting gezocht naar de plaats waar de injectie precies moet worden gegeven. Nadat de huid met alcohol is gedesinfecteerd, geeft de anesthesioloog een plaatselijke verdoving van de huid. U krijgt daarvoor een prik in uw hals aan de linker- of rechterkant van de adamsappel. Vervolgens wordt een naald geplaatst bij het zenuwknoopje. De plaats van de naald wordt gecontroleerd met een teststroompje en/of röntgencontrastmiddel.
Bij een proefblokkade wordt plaatselijke verdoving rondom het ganglion ingespoten en bij een definitieve blokkade wordt het ganglion opgewarmd met radiofrequente stroom.
De verdovingsvloeistof komt direct rond het ganglion terecht, waardoor u kort hierna effecten kunt verwachten zoals:

 • verhoogde doorbloeding en temperatuur van arm en gezicht,
 • versterkte traanvorming, een afhangend ooglid en wazig zien,
 • soms treedt heesheid op,
 • een enkele maal is er kortdurend krachtsverlies in een arm, maar er is geen reden tot ongerustheid hierbij.
  Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen vanzelf na ongeveer 1 uur.

De zenuwblokkade gebeurt in dagbehandeling. De behandeling zelf duurt ongeveer tien minuten. Voor het totale verblijf in het ziekenhuis moet u op twee uur rekenen.

Bijwerkingen

Direct na een blokkade kunnen de volgende bijwerkingen optreden: bloeduitstorting, heesheid, slikklachten, een loopneus, een hangend ooglid of wazig zien.
Direct na de behandeling kunt u met het oog (aan de kant van de behandelde lichaamszijde) wat wazig zien en ook kan het ooglid wat afhangen. Ook kunt u tijdelijk een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren.
Na de definitieve blokkade kan napijn optreden, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter).

Complicaties

Daarnaast is er een zeer kleine kans dat het longvlies wordt aangeprikt, waardoor een zogenoemde klaplong kan ontstaan. Verschijnselen van een klaplong zijn: hoesten, pijn op de borst of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling nog optreden. Als u deze verschijnselen krijgt moet u direct naar het ziekenhuis gaan. Om de diagnose te stellen wordt een longfoto gemaakt. Het kan nodig zijn de klaplong met een drain te behandelen. U wordt dan opgenomen. Gelukkig komt dit heel weinig voor.
Het is mogelijk dat u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof. U krijgt dan last van jeuk, huiduitslag en kortademigheid. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.
In zeldzame gevallen treedt er een langdurige verlamming van een stemband op. Dit herstelt vaak na enige tijd.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling kan pas na enkele weken beoordeeld worden. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. Behalve een vermindering van de pijn treedt vaak een betere doorbloeding op, waardoor de arm aangenaam warm wordt. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling nodig.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze altijd met uw behandelaars bespreken. U kunt een afspraak maken voor een polikliniekbezoek op het Regionaal Pijn Centrum via telefoonnummer: 0413 - 40 19 87.