Spring naar de content

Behandeling met tofacitinib (Xeljanz®)

In overleg met uw behandelend reumatoloog heeft u besloten dat u wordt behan­deld met het medicijn Tofacitinib. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Tofacitinib, de bijwerkingen en de toedieningsvorm van dit medicijn.

Hoe werkt tofacitinib?

Tofacitinib is een geneesmiddel voor volwassenen met reumatoïde artritis (RA).Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die JAK- remmers worden genoemd en die ontstekingen helpen verminderen. Tofacitinib helpt de pijn aan uw gewrichten, de stijfheid en zwelling van uw gewrichten en de vermoeidheid te verminderen. Daardoor kunt u de normale dagelijkse activiteiten beter uitvoeren en verbetert de kwaliteit van uw leven.

Hoe neemt u tofacitinib in?

Tofacitinib wordt gegeven in tabletvorm. Het is een tablet die tweemaal daags wordt ingenomen bij het ontbijt en het avondeten.

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens de behandeling?

De meeste voorkomende bijwerkingen zijn:

-infecties van de bovenste luchtwegen, met klachten als keelpijn en een verstopte neus

  • koortsblaasjes die wijzen op gordelroos (herpes-zoster).

 Af en toe voorkomende bijwerkingen:

  • diarree
  • misselijkheid
  • urineweginfecties
  • hoge bloeddruk

Bij patiënten die starten met tofacitinib zal na vier tot acht weken bloed worden onderzocht om een eventuele verhoging van het cholesterol of lever­enzymwaarden op te sporen en veranderingen in het bloedgehalte en aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Tofacitinib veroorzaakt een daling van het CRP en in mindere mate van de bezinking. CRP en bezinking in het bloed zijn een maat voor ontstekingsactivi­teit. Daarom kunnen deze bloedbepalingen tijdens behandeling met tofacitinib niet goed gebruikt worden als maat voor het beoordelen van de ernst van een ontsteking

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van tofacitinib tijdens de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken bij een actuele zwangerschapswens, zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Overleg met uw reumatoloog als u overweegt om zwanger te worden.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u tofacitinib in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. We adviseren u wel om alle medicatie die u gebruikt te laten zien aan uw behandelaar.

Wat moet u verder nog weten

  • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling met andere biologische middelen tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiën­ten die beginnen met behandeling met biologische medicijnen gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose heeft plaatsgevonden. Dit wordt gedaan door middel van een huidtest (Mantoux reactie) en een röntgenfoto van de longen. Ook wordt via een bloedonderzoek gekeken of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.

Vaccinaties

Als u tofacitinib gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, polio, tyfus of tuberculose. Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120)

  • Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65.
  • De RegioApotheek Bernhoven 24 uur per dag op telefoonnummer: 0413 – 40 87 80
  • Buiten kantooruren verloopt het contact via de huisarts/huisartsenpost.