Spring naar de content

Verpleegkundig reumaconsulent

In Bernhoven werkt de verpleegkundig reumaconsulent. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met een reumatische aandoening. Samen met de reumatoloog stemt zij  de begeleiding van u als patiënt met elkaar af.

Vragen en antwoorden

Mensen met een reumatische aandoening hebben niet alleen te maken met deze ziekte maar kunnen hierdoor ook moeilijkheden ondervinden in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan bijwerkingen van medicatie, lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, problemen met bewegen of sport, het uitvoeren van uw huishouding, werk en hobby’s en het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

De verpleegkundig reumaconsulent helpt u bij het beantwoorden van uw vragen en het zoeken naar oplossingen. Dat kan door het geven van informatie en advies, het geven van sociale en emotionele steun (bijvoorbeeld bij verwerking en acceptatie van het ziek-zijn) en bij het behoud van zelfstandigheid met mogelijke aanpassingen. Zo nodig verwijst zij naar andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis. De verpleegkundig reumaconsulent heeft een eigen spreekuur op de polikliniek reumatologie.

Alle patiënten die in ons ziekenhuis onder behandeling zijn van een reumatoloog kunnen dit spreekuur, op afspraak, bezoeken of een telefonisch advies krijgen. Als u een afspraak wilt maken, kunt u dat doen door onderstaand telefoonnummer te bellen.

Ondersteuning reumatoloog

Naast het geven van informatie en advies, heeft de verpleegkundig reumaconsulent ook een praktijkondersteunende taak. Tijdens haar spreekuur bespreekt zij met u de voortgang van de medische behandeling, uw gezondheidsklachten en uw medicijngebruik. Daarnaast voert de verpleegkundig reumaconsulent enkele controles uit zoals een gewrichtsonderzoek. Zo nodig bespreekt zij de resultaten met de reumatoloog.

Hoe bereikt u de verpleegkundig reumaconsulent?

Carine Vogel is de verpleegkundig reumaconsulent in Bernhoven. Als u door de reumatoloog naar de verpleegkundig reumaconsulent wordt doorverwezen, maakt de assistente een afspraak voor u. U kunt ook naar de poli reumatologie bellen met het verzoek of de reumaconsulent contact met u opneemt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

  • De reumaconsulent is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer: 0413 – 40 19 65, polikliniek reumatologie, route 120.