Spring naar de content

Ingreep aan de balzak bij hydrocèle of spermatocèle

U krijgt een ingreep aan de balzak omdat u een goedaardige zwelling heeft in de balzak. In medische termen heet dat hydrocèle of spermatocèle. Een hydrocèle is een goedaardige zwelling gevuld met vocht rond de zaadbal. Dit komt geregeld voor en hoeft meestal niet behandeld te worden.

 • Een spermatocèle is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocèle is vaak los van de zaadbal te voelen.
 • Een hydrocèle of spermatocèle kan nooit kwaadaardig worden.

Wanneer wel opereren?

Een hydrocèle of een spermatocèle gaat meestal niet vanzelf weg. Ze zijn bijna altijd pijnloos, maar als ze groot zijn, kunt u er toch last van hebben. Een operatie is alleen nodig als u er veel last van heeft of als u het niet mooi vindt.

Hoe ontstaat een hydrocèle?

Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een ongeval of een infectie, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocèle. Vaak vinden we voor een hydrocèle geen oorzaak. Meestal is een lichamelijk onderzoek voldoende, soms is een echografisch onderzoek van de balzak nodig.
Vaak zijn hydrocelès klein en voelen zacht aan. Ze kunnen tot zo'n 15 centimeter groot worden. Na een operatie komt een hydrocèle zelden terug.

Hydrocèle

Hoe ontstaat een spermatocèle?

Een spermatocèle is een holte, gevuld met spermacellen. Een spermatocèle is vaak los van de zaadbal te voelen.  Spermatocèles ontstaan vanuit de bijbal. De bijbal bestaat uit heel veel kleine verzamelbuisjes, waardoor het zaad wordt vervoerd. Als het vervoer van het zaad van en naar de bijbal niet helemaal goed verloopt, kan zo'n buisje wijder worden. Vaak blijft zo'n verwijding klein, maar soms wordt deze ook groter. Zo kan een spermatocèle ontstaan.      
Na een spermatocèle-operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocèle ontstaat.

Spermatocèle

Voorbereiding, wat moet er gebeuren?

Voor de operatie wordt op de polikliniek anesthesie (PPO) met u besproken welke vorm van verdoving het best bij u en bij de operatie past.

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u dit aan de dokter vertellen. In overleg met de dokter wordt bekeken of en wanneer u met het gebruik van deze medicijnen voor de operatie moet stoppen.
 • U moet nuchter zijn voor de operatie. U mag een licht ontbijt als dit met u afgesproken is.
 • U meldt zich op de afgesproken tijd en afdeling voor de operatie.

Wat neemt u mee?

 • Uw legitimatiebewijs
 • Uw patiëntenpas van Bernhoven. Heeft u nog geen pas, of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een nieuwe patiëntenpas maken voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan bij de patiëntenregistratie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Het weghalen van een spermatocèle of hydrocèle gebeurt meestal in dagbehandeling. Soms is een korte opname nodig.
De operatie gebeurt onder algehele narcose of met behulp van de ruggenprik.

 • De uroloog maakt een snede in de balzak, via deze snede worden de bal en bijbal bekeken en de hydrocèle of spermatocèle verwijderd.
 • De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.
 • De wond wordt met oplosbare hechtingen gesloten.

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

 • Nabloeding: de vliezen van de balzak zijn heel goed doorbloed. Door de operatie heeft u een groot inwendig wondgebied. Vaak is er een matige bloeduitstorting, het lichaam zal deze geleidelijk aan herstellen. Soms is de bloeduitstorting zo groot dat deze pijn doet.
 • Ontsteking: de balzak is rood en pijnlijk. U kunt ook koorts hebben.
 • Bij een spermatocèle bestaat een kleine kans dat u onvruchtbaar kunt worden aan de geopereerde zijde.

Weer naar huis en dan?

De uroloog bespreekt met u wanneer u weer naar huis mag, dat is afhankelijk van hoe u zich voelt, maar meestal mag u aan het einde van de dag naar huis. Soms moeten mensen een nachtje in het ziekenhuis blijven. In dat geval mag u de dag na de operatie naar huis.

Hoe verloopt het herstel thuis?

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • De balzak kan na de operatie nog zes weken gezwollen blauw/rood zijn. Dit verdwijnt vanzelf.
 • De wond kan nog wat wondvocht lekken en rondom de hechtingen kan het wat gezwollen zijn, dit is normaal.
 • De gebruikte hechtingen zijn meestal van oplosbaar materiaal en verdwijnen na ongeveer drie tot vier weken.
 • Als u pijn heeft kunt u paracetamol 500 mg gebruiken. U mag maximaal vier keer per dag twee tabletten, tenzij de dokter anders heeft geadviseerd.

Leefregels en adviezen

 • U mag thuis gewoon douchen. Als de hechtingen weg zijn mag u ook in bad.
 • Draag een strakke onderbroek, overdag eventueel met een strakke zwembroek daarover om de pijn en zwelling aan de balzak te verminderen.
 • Doe de eerste week na de ingreep rustig aan.
 • Het is verstandig de eerste week niet ver te lopen, te bukken en niet zwaar te tillen.
 • U mag de eerste twee weken niet te zwemmen, fietsen of sporten.
 • Geslachtsgemeenschap wordt de eerste twee weken afgeraden.
 • U kunt meestal een week na de operatie weer werken.

Controle

Er wordt voor u een controle afspraak gemaakt bij de arts, ongeveer zes weken na de operatie. Wanneer er eerder problemen zijn kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek urologie.

Wanneer neemt u contact met ons op?

 • Als de balzak erg warm, dik en gespannen of pijnlijk aanvoelt;
 • Als u koorts boven de 38,5 °C krijgt;
 • Als de wond erg rood wordt, dik en gespannen aanvoelt.

Polikliniek Urologie: 0413-40 19 68 ( tijdens kantooruren)
Spoedeisende Hulp: 0413-40 10 10  ( buiten kantooruren)

Heeft u nog vragen?

Deze folder geeft algemene voorlichting en extra informatie naast het gesprek met uw behandelende dokter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie, telefoonnummer 0413 – 40 19 68, route 150.