Spring naar de content

Praktische informatie combinatietest in Bernhoven Echocentrum

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft u doorverwezen naar het Echocentrum voor een combinatietest. In deze folder krijgt u praktische informatie over het onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen:

 • maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0413 - 40 30 20
  Maak een afspraak bij voorkeur tussen week 11+4 en 12+4 van de zwangerschap.
 • Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit a.u.b. bij het maken van de afspraak.

Waar vindt u het Echocentrum?

Bernhoven Echocentrum, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden

De ingang van het Echocentrum bevindt zich aan de buiten rechterzijde van de hoofdingang van het ziekenhuis.

Wij vragen u vriendelijk om vijf tot tien minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Die tijd hebben we nodig om samen met u wat administratieve zaken af te handelen.

Hoe bereidt u zich voor?

Graag zo snel mogelijk een afspraak voor de echo maken, u hoeft niet te wachten tot dat u bloed heb laten prikken.

 • U hoeft geen volle blaas te hebben voor het onderzoek.
 • Neem uw patiënten pas en legitimatiebewijs mee.
 • Het onderzoek mag bijgewoond worden door één andere volwassene. Wij vragen u om geen kinderen mee te nemen. Dit omdat het een medische onderzoek betreft en de volledige aandacht van de echoscopist vergt.
 • Tijdens het onderzoek mogen er geen video-opnamen of foto’s gemaakt worden. De echoscopiste maakt enkele afdrukken van de baby voor u.
 • Als u een navelpiercing heeft, moet u deze verwijderen vóór het onderzoek.
 • Als u onverhoopt meer dan tien minuten te laat op uw afspraak komt, kan het onderzoek helaas niet door gaan. We hebben dan namelijk te weinig tijd om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. We maken dan een nieuwe afspraak met u.

USB-stick

U kunt tegen betaling van €7,50 een USB stick bij het Echocentrum kopen. De echoscopist zal stilstaande beelden voor u op de stick zetten. U kunt bij het Echocentrum alleen pinnen. U krijgt een kwitantie die u aan de echoscopist overhandigt voorafgaand aan de echo.

Hoe verloopt het echoscopisch onderzoek?

Het echoscopisch onderzoek wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar uw onderbuik moet ontbloot zijn. De echoscopiste brengt gel aan op uw buik. De echoscopiste beweegt met een apparaat (transducer) over uw buik. Op een monitor kunt u meekijken naar de echobeelden.

Het komt voor dat een echoscopist in opleiding stage loopt bij het Echocentrum en aanwezig is bij de echo. Als u hiertegen bezwaar heeft, vertel ons dit dan aan het begin van uw bezoek.

Nadere informatie Combinatietest

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

 1. Een bloedonderzoek, tussen 9+0 en 13+6 weken zwangerschap.
 2. Een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 11+3 en 13+5 weken van de zwangerschap.

De bloedafname kan het best rond de tiende zwangerschapsweek plaatsvinden. Om bloed te laten prikken voor de Combinatietest kunt u terecht bij een prikpost buiten of in het ziekenhuis of een afspraak maken bij uw verloskundige.

Kijk voor de prikposten in de regio op: http://www.dcbernhoven.nl/patienten/prikposten

De nekplooimeting wordt meestal rond de twaalfde week van de zwangerschap uitgevoerd. De dikte van het laagje vocht in het nekgebied van het kindje (de nekplooi) wordt gemeten. Dit vocht verdwijnt meestal weer na de veertiende week van de zwangerschap. Het echo-onderzoek kan in totaal 40 minuten duren.

Uitslag

De echoscopist kan u de uitslag (kansberekening) meedelen na het echo-onderzoek als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is. Dit is meestal het geval als het bloedonderzoek een week voor het echo-onderzoek heeft plaatsgevonden. Wanneer de bloeduitslag niet bekend is, maakt de echoscopist een afspraak met u om de uitslag (kansberekening) telefonisch door te geven.

Hoeveel kost de Combinatietest?

De actuele kosten van de Combinatietest kunt u vinden op de website van de RIVM: https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/kosten
Wanneer u afziet van het echo-onderzoek na het laten prikken van het bloedonderzoek, moet u de kosten van het bloedonderzoek wel betalen.

In principe moet u de Combinatietest zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft. Weet u niet zeker of uw zorgverzekeraar de test vergoedt, controleer dan uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de Combinatietest niet onder uw verzekering valt, krijgt u van uw zorgverzekeraar een nota.

Bescherming van uw privacy

Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen we aannemen dat u instemt met het verstrekken van uw gegevens aan het landelijk screenings dossier (Peridos) en andere betrokken zorgaanbieders zoals uw counselor en artsen van het academisch ziekenhuis (bij vervolgonderzoek). Als u bezwaar heeft tegen deze inzage in uw gegevens dan kunt u dat melden aan u zorgverlener.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echo-onderzoeken. Om de kwaliteit van de echo-onderzoeken te bewaken wordt het Echocentrum periodiek gevraagd om beelden van echo’s aan het regionaal centrum te sturen. Ook worden beelden en gegevens van de (screenings) onderzoeken gebruikt voor de bespreking van casuïstiek met zorgverleners die betrokken zijn met de prenatale screening. Het doel van de besprekingen is het leren van elkaar om de kwaliteit van de onderzoeken te verhogen. We zorgen ervoor dat de gegevens niet direct herleidbaar zijn tot uw persoon. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden kunt u dat aan ons melden. We zullen dan uw gegevens niet gebruiken voor de kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit

Ondanks de beste zorg kan het mogelijk zijn dat later blijkt dat uw kindje een afwijking heeft die niet bij het echoscopisch onderzoek was geconstateerd. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afloop van de zwangerschap en de gezondheid van uw kindje. Na de bevalling zal uw verloskundige informatie over de gezondheid van uw baby naar het Echocentrum opsturen als u hiervoor toestemming geeft.

Klachtenregeling

De echoscopisten zullen zich inspannen om u de beste zorg te geven. De echoscopisten stellen het zeer op prijs als u bij een eventuele klacht contact opneemt met het Echocentrum, eventueel via de verloskundige of gynaecoloog. Bovendien kunt u bij het Patiëntenservicebureau van Bernhoven of uw verloskundige informatie krijgen over de klachtenregeling.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij is altijd bereid om een en ander toe te lichten.

Meer informatie

https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/