Spring naar de content

Praktische informatie combinatietest in Bernhoven Echocentrum

 

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft u doorverwezen naar het Echocentrum voor een combinatietest. In deze folder krijgt u praktische informatie over het onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: maandag t/m vrijdag tussen 8.00uur – 17.00uur op telefoonnummer 0413 – 40 30 20

Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit a.u.b. bij het maken van de afspraak.

Waar vindt u het Echocentrum?

Bernhoven Echocentrum

Nistelrodeseweg 10

5406 PT Uden

De ingang van het Echocentrum bevindt zich aan de rechterzijde van de hoofdingang van het ziekenhuis.

Wij vragen u vriendelijk om vijf tot tien minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Die tijd hebben we nodig om samen met u wat administratieve zaken af te handelen.

Hoe bereidt u zich voor?

Graag zo snel mogelijk een afspraak voor de echo maken, u hoeft niet te wachten tot dat u bloed heb laten prikken.

  • U hoeft geen volle blaas te hebben voor het onderzoek.
  • Neem het echoaanvraagformulier dat u gekregen heeft van uw verloskundige of gynaecoloog mee.
  • Neem uw patiëntenpas en legitimatiebewijs mee.
  • Wij vragen u om geen kinderen mee te nemen omdat het om een medisch onderzoek gaat dat de volledige concentratie van de echoscopist vergt.
  • Tijdens het onderzoek mag er één andere volwassene aanwezig zijn. Dit omdat het een medische echo betreft d.w.z. geen pret-echo.
  • Tijdens het onderzoek mogen er geen video-opnamen of foto’s gemaakt worden. De echoscopist maakt enkele afdrukken van de baby voor u.
  • Als u onverhoopt meer dan tien minuten te laat op uw afspraak komt, kan het onderzoek helaas niet door gaan. We hebben dan namelijk te weinig tijd om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. We maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Als u een navelpiercing heeft, dan moet u deze verwijderen vóór het onderzoek.

Hoe verloopt het echoscopisch onderzoek?

Het echoscopisch onderzoek wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide echoscopistes. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar uw onderbuik moet ontbloot zijn. De echoscopist brengt gel aan op uw buik. De echoscopist beweegt met een apparaat (transducer) over uw buik. Op een monitor kunt u meekijken naar de echobeelden. Het komt voor dat een echoscopist in opleiding stage loopt bij het echocentrum en aanwezig is bij de echo. Als u hiertegen bezwaar heeft, vertel ons dit dan aan het begin van uw bezoek.

Nadere informatie combinatietest

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek, tussen 9+0 en 13+6 weken zwangerschap;
  2. Een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 11+3 en 13+5 weken van de zwangerschap.

De bloedafname kan het best rond de tiende zwangerschapsweek plaatsvinden. Om bloed te laten prikken voor de combinatietest kunt u terecht bij een prikpost buiten of in het ziekenhuis of een afspraak maken bij uw verloskundige. (Kijk voor de prikposten in de regio op: http://www.dcbernhoven.nl/patienten/prikposten/ ).

Nekplooimetingmeting

De nekplooimeting wordt meestal rond de twaalfde week van de zwangerschap uitgevoerd. De dikte van

het laagje vocht in het nekgebied van het kindje (de nekplooi) wordt gemeten. Dit vocht verdwijnt meestal weer na de veertiende week van de zwangerschap. Het echo-onderzoekafspraak kan in totaal 20-40 minuten duren.

Uitslag

De echoscopist kan u de uitslag (kansberekening) meedelen na het echo-onderzoek als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is. Dit is meestal het geval als het bloedonderzoek een week voor het echo-onderzoek plaats heeft gevonden. Wanneer de bloeduitslag niet bekend is, maakt de echoscopist een afspraak met u om de uitslag (kansberekening) telefonisch door te geven.

Hoeveel kost de combinatietest?

De richtprijs voor het echo- en bloedonderzoek is 170 euro. Mocht u van een tweeling in verwachting zijn dan kost het onderzoek bij de tweede kind ongeveer 110 euro, de totale kosten zijn dan rond 280 euro. Wanneer u afziet van het echo-onderzoek na het laten prikken van het bloedonderzoek wordt ongeveer 65 euro in rekening gebracht (ook bij een tweeling zwangerschap).

In principe moet u de combinatietest zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft. Weet u niet zeker of uw zorgverzekeraar de test vergoedt, controleer dan uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de combinatietest niet onder uw verzekering valt, krijgt u van uw zorgverzekeraar een nota.

Kwaliteit, klachtenregeling en vragen

Kwaliteit

Ondanks de beste zorg kan het mogelijk zijn dat later blijkt dat uw kindje een afwijking heeft die niet bij het echoscopisch onderzoek was geconstateerd. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afloop van de zwangerschap en de gezondheid van uw kindje. Na de bevalling zal uw verloskundige informatie over de gezondheid van uw baby naar het echocentrum opsturen als u hiervoor toestemming geeft.

Klachtenregeling

De echoscopistes zullen zich inspannen om u de beste zorg te geven. De echoscopistes stellen het zeer op prijs als u bij een eventuele klacht contact opneemt met het echocentrum, eventueel via de verloskundige of gynaecoloog. Bovendien kunt u bij het Patiëntenservicebureau van Bernhoven of uw verloskundige informatie te krijgen over de klachtenregeling.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij is altijd bereid om een en ander toe te lichten.