Spring naar de content

Praktische informatie SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) in Bernhoven Echocentrum (20 weken)

Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog heeft u doorverwezen naar het Echocentrum voor het maken van een SEO anders bekend als de 20-weken echo. In deze folder krijgt u praktische informatie over het onderzoek.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 0413 - 40 30 20.  Maak een afspraak bij voorkeur tussen week 18+4 en 19+4 van de zwangerschap. Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit a.u.b. bij het maken van de afspraak.

Waar vindt u het Echocentrum?

 • Bernhoven Echocentrum, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden

De ingang van het Echocentrum bevindt zich aan de rechter buitenzijde van de hoofdingang van het ziekenhuis. Wij vragen u vriendelijk om vijf tot tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Die tijd hebben we nodig om samen met u wat administratieve zaken af te handelen.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U komt met een lege blaas naar het onderzoek.
 • Neem uw patiëntenpas en legitimatiebewijs mee.
 • Wij vragen u om geen kinderen mee te nemen omdat het om een medisch onderzoek gaat dat
 • de volledige concentratie van de echoscopist vergt.
 • Tijdens het onderzoek mag er één andere volwassene aanwezig zijn. Dit omdat het een
 • medische echo betreft d.w.z. geen pretecho.
 • Tijdens het onderzoek mogen er geen video-opnamen of foto’s gemaakt worden. De
 • echoscopist maakt enkele afdrukken van de baby voor u.
 • Als u een navelpiercing heeft, moet u deze verwijderen vóór het onderzoek.

Als u onverhoopt meer dan tien minuten te laat op uw afspraak komt, kan het onderzoek helaas niet door gaan. We hebben dan namelijk te weinig tijd om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. We maken dan een nieuwe afspraak met u.

Hoe verloopt het echoscopisch onderzoek?

Het echoscopisch onderzoek wordt verricht door speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank. U kunt uw kleren aanhouden, maar uw onderbuik moet ontbloot zijn. De echoscopist brengt gel aan op uw buik. De echoscopist beweegt met een apparaat (transducer) over uw buik. Op een monitor kunt u meekijken naar de echobeelden. Het komt voor dat een echoscopist in opleiding stage loopt bij het Echocentrum en aanwezig is bij de echo. Als u hiertegen bezwaar heeft, vertel ons dit dan bij het begin van uw bezoek.

Nadere informatie SEO

 • Het echo-onderzoek duurt ongeveer 30-40 minuten.
 • Het komt soms voor dat niet alle organen goed zichtbaar zijn en dan kan het zijn dat het onderzoek een andere keer moet worden herhaald.
 • Het kan soms noodzakelijk zijn om een inwendige echo te maken.

Uitslag SEO

De echoscopist geeft uitleg over de beelden tijdens het onderzoek. De echoscopist deelt de uitslag aan u mee nadat het onderzoek afgerond is. U hoeft niet te wachten op een afspraak met uw verloskundige of gynaecoloog. Het verslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar uw verloskundige of gynaecoloog. Soms is er een vermoeden op een afwijking of is er sprake van een onduidelijk echobeeld. In dat geval wordt u door de echoscopist doorverwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Radboudumc (Academisch Ziekenhuis Nijmegen) voor nader onderzoek. Uw verloskundige of gynaecoloog wordt hiervan dezelfde dag telefonisch op de hoogte gesteld. De verloskundige of gynaecoloog neemt dan contact met u op voor eventuele verdere ondersteuning en begeleiding.

Wat kost een SEO?

De SEO is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Dus als u een geldige zorgverzekering heeft, hoeft u dit onderzoek niet zelf te betalen.

Wanneer moet u het onderzoek zelf betalen?

Mocht u ten tijde van het onderzoek geen geldige ziektekostenverzekering hebben, dan moet u een voorschot zelf betalen. Wanneer uw ziektekostenverzekering geregeld is, betaalt de zorgverzekeraar u het voorschot terug. U moet vooraf aan het onderzoek betalen. Als u het voorschot niet betaalt, kunnen wij helaas het onderzoek niet door laten gaan. U kunt het voorschot betalen bij balie 41 in het hoofdgebouw van het ziekenhuis. U kunt alleen pinnen. Als u weet dat u het onderzoek zelf moet betalen adviseren we u om een half uur eerder naar Bernhoven te komen zodat u de betaling kunt regelen. U bent dan op tijd voor uw afspraak.

Bescherming van uw privacy

Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen we aannemen dat u instemt met het verstrekken van uw gegevens aan het landelijk screenings dossier (Peridos) en andere betrokken zorgaanbieders zoals uw counselor en artsen van het academisch ziekenhuis (bij vervolgonderzoek). Als u bezwaar heeft tegen deze inzage in uw gegevens dan kunt u dat melden aan uw zorgverlener. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echo-onderzoeken. Om de kwaliteit van de echo-onderzoeken te bewaken wordt het Echocentrum periodiek gevraagd om beelden van echo’s aan het regionaal centrum te sturen. Ook worden beelden en gegevens van de (screenings)onderzoeken gebruikt voor de bespreking van casuïstiek met zorgverleners die betrokken zijn met de prenatale screening. Het doel van de besprekingen is het leren van elkaar om de kwaliteit van de onderzoeken te verhogen. We zorgen ervoor dat de gegevens niet direct herleidbaar zijn tot uw persoon. Als u niet wilt dat anderen uw gegevens zien dan kunt u dat aan ons melden. We zullen dan uw gegevens niet gebruiken voor de kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit

Ondanks de beste zorg kan het mogelijk zijn dat later blijkt dat uw kindje een afwijking heeft die niet bij het echoscopisch onderzoek was geconstateerd. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de afloop van de zwangerschap en de gezondheid van uw kindje. Na de bevalling zal uw verloskundige informatie over de gezondheid van uw baby naar het Echocentrum opsturen als u hiervoor toestemming geeft.

Klachtenregeling

De echoscopisten spannen zich in om u de beste zorg te geven. De echoscopisten stellen het zeer op prijs als u bij een eventuele klacht contact opneemt met het Echocentrum, eventueel via de verloskundige of gynaecoloog. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via het Patiëntenservicebureau van Bernhoven of uw verloskundige informatie te krijgen over de klachtenregeling.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Hij of zij is altijd bereid om het een en ander toe te lichten.

Meer informatie

Lees hier meer over de 20 weken echo.

Informatie over onderzoek tijdens zwangerschap

Op de website van het RIVM vindt u belangrijke informatie over pre- en neonatale screening