Spring naar de content

Excellente zorg

Er bestaan verschillende indicatoren om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in kaart te brengen. Door de kwaliteit en veiligheid van zorg op een cijfermatige manier inzichtelijk te maken kan Bernhoven:

 • de geleverde zorg zelf evalueren en gericht op zoek gaan naar verbetermogelijkheden in het zorgproces
 • de eigen uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden
 • transparant zijn ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis

 

Hieronder vindt u een aantal belangrijke indicatoren:

 

Toekomstbestendige zorg (voorheen Droom)

Bernhoven heeft in 2014 de handschoen opgepakt en is de maatschappelijke uitdaging aangegaan om bestaande werkwijzen in de ziekenhuiszorg te transformeren. Vanuit het principe dat kwaliteit van zorg leidend is en niet de kwantiteit. We leveren zorg vanuit een organisatie die anders is georganiseerd. We werken patiëntgelijkwaardig en volgen de patiënt vanuit het principe adviseren, behandelen en begeleiden. Samen met de huisartsen en partners zijn we gaan kijken waar de zorg thuishoort en werken we aan toekomstbestendige zorg voor de regio. Leidend in dit programma waren de volgende indicatoren voor het invullen van de ambitie “Verbetering van kwaliteit in combinatie met een gerichtere inzet van de zorg.”:

 • Het blijven voldoen aan de zorgplicht voor de regio
 • Het reduceren van de schadelast
 • Het verlagen van de kostenbasis
 • Het genereren van inzichten vanuit de leertuin
 • Het innoveren van het ziekenhuis business model

 

De indicatoren die hier o.a. voor gebruikt zijn:

 • Patiënt tevredenheid
 • Productieparameters
  • Aantal opnames
  • Aantal verpleegdagen
  • Aantal consulten in de polikliniek
  • Aantal operaties
 • Het aantal unieke patiënten per jaar
 • De schadelastreductie (DBC ontwikkeling ook per vakgroep)
 • Toegangstijden per vakgroep (in relatie tot TREEK-norm)

 

Verder hebben we gekeken naar verschillende indicatoren bij de initiatieven die in de zorgmodellen zijn ingevoerd:

 • De grootte van de patiëntengroep voor het initiatief
 • De implementatiegraad van het initiatief
 • De tevredenheid van artsen, zorgverleners én patiënten
 • De impact van het initiatief op volume en kosten
 • De kritische succesfactoren om het initiatief elders in te voeren
 • De vervolgstappen die nodig zijn om het initiatief te behouden of uit te breiden
 • Ziekenhuischeck (voorheen Kwaliteitsvenster)

 

Keurmerken:

 • Bernhoven is voor het hele kwaliteitssysteem geaccrediteerd door NIAZ.
 • Het klinisch chemisch laboratorium en de trombosedienst zijn ISO-gecertificeerd.