Spring naar de content

Sterftecijfers Bernhoven 2018-2020

Met het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) wordt sterfte in ziekenhuizen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Het gestandaardiseerde sterftecijfer in Bernhoven over de afgelopen drie jaar (2018-2020) is 99 en wijkt daarmee niet significant af van het landelijk gemiddelde.

 

Sterftecijfers Bernhoven 2018-2020

In de grafiek ziet u de HSMR van verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Het zwarte bolletje geeft de positie van Bernhoven aan.

Over de periode 2018-2020 is de HSMR van Bernhoven 99. Hiermee wijkt Bernhoven niet significant af van het landelijk gemiddelde. Ook als we alleen kijken naar het jaar 2020 is dit het geval. De gestandaardiseerde HSMR in 2020 was 88. Er zijn in Bernhoven dus niet meer of minder klinische patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van de patiënten die waren opgenomen.

Hoe wordt de HSMR berekend?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent ieder jaar in opdracht van Dutch Hospital Data voor bijna alle Nederlandse ziekenhuizen de gestandaardiseerde sterftecijfers (de zogenoemde Hospital Standardised Mortality Ratio: HSMR). Bij de berekening van de HSMR cijfers wordt met een aantal kenmerken van de patiënt en de opname rekening gehouden. Diagnose, nevendiagnose, leeftijd, geslacht en of het een acute of geplande opname was, tellen mee in de berekening van de verwachte sterftekans. Ook wordt een berekening gemaakt om de invloed van het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten (dit wordt statische significantie genoemd). 

De gegevens in het HSMR-rapport hebben betrekking op de reguliere zorg in registratiejaar 2020. Opnamen van patiënten met hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van de indicatoren. 

SMR voor diagnosegroepen

Naast de HSMR worden ook gestandaardiseerde sterftecijfers voor diagnosegroepen berekend (SMR). Zie hiervoor het overzicht van de SMR's.