Spring naar de content

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Bernhoven wil voor patiënten een veilige omgeving zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat patiënten zich bij ons in vertrouwde handen voelen. Daarom werken wij systematisch aan het herkennen van risico’s en het leren van situaties waarin de zorg anders gaat dan verwacht of gepland.

Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is en soms zelfs onverhoopt schade of letsel geeft. Natuurlijk proberen wij dat te voorkomen. Dat doen wij door:

  • belangrijke onderdelen van de zorg te analyseren op mogelijke risico’s en hiervoor op voorhand al maatregelen te treffen;
  • melding te maken van alles wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, met als doel ervan te leren en de zorg verder te verbeteren;
  • continu alert te zijn en ook van patiënten te vragen zélf alert te zijn.

Herhaling voorkomen

Voor het melden van wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, maken alle zorgverleners gebruik van een digitaal systeem voor incidentmelding. Speciale teams analyseren deze meldingen en gaan na welke verbeteringen nodig zijn. Als sprake is van ernstige schade aan de patiënt, spreken we van een calamiteit. Calamiteiten worden altijd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. De Inspectie toetst het verrichte onderzoek en doet - als daar aanleiding voor is - zelf onderzoek.