Spring naar de content

Kwaliteitsstructuur

Bernhoven heeft de ambitie om tot de top te behoren op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid. De patiënt ontvangt bij Bernhoven goede zorg met aandachtvoor kwaliteit en veiligheid.

Alle medewerkers worden continu gemotiveerd en gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de realisatie van een hoogwaardig kwaliteits- en veiligheidsniveau. Dit gebeurt in de afdelingen (door, samen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid), heel actief en concreet te werken aan verbeteringen in (zorg)producten, te investeren in voorlichting, de spiegel voor te houden op basis van bereikte resultaten, te leren van de dingen die mis gaan en goede voorbeelden te promoten in de rest van de organisatie en daarbuiten.

De afdeling kwaliteit & veiligheid stimuleert, adviseert en ondersteunt hiertoe alle bij het kwaliteitsbeleid betrokken partijen.

De kwaliteitsstructuur bestaat uit verschillende belangrijke partijen:

 • Kwaliteitsraad (overkoepelend)
 • Medische Technologie Commissie
 • Medicatie Veiligheid Commissie
 • Infectie Preventie Commissie
 • Centrale Commissie Incidenten en Patiëntveiligheid
 • Kwaliteitsplatform Medisch Specialisten
 • Verpleegkundig Platform
 • Antibiotica Stewardship Commissie
 • Bloedtransfusiecommissie
 • Casemanagement antistolling
 • Voedingscommissie
 • Reanimatiecommissie