Spring naar de content

Onze prestaties

Er bestaan verschillende indicatoren om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in kaart te brengen. Door de kwaliteit en veiligheid van zorg op een cijfermatige manier inzichtelijk te maken kan een ziekenhuis:

  • de geleverde zorg zelf evalueren en gericht op zoek gaan naar verbetermogelijkheden in het zorgproces
  • de eigen uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden
  • transparant zijn ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis

Hieronder vindt u een aantal belangrijke indicatoren: