Spring naar de content

Gestandaardiseerde sterftecijfers 2015-2017

Met het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) wordt sterfte in ziekenhuizen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Het gestandaardiseerde sterftecijfer in Bernhoven over de afgelopen drie jaar (2015-2017) is 106 en wijkt daarmee niet significant af van het landelijk gemiddelde.

In de grafiek ziet u de HSMR (2015-2017) van verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Het zwarte bolletje (met pijl) geeft de positie van Bernhoven aan.

Over de periode 2015-2017 is de HSMR van Bernhoven 106; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 100–113. Met 95% zekerheid kan dus gesteld worden dat de HSMR van Bernhoven minimaal 100 en maximaal 113 is. Dat betekent dat de HSMR van Bernhoven voor 2015-2017 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Ook als we alleen kijken naar het jaar 2017 is dit het geval. De gestandaardiseerde HSMR in 2017 was 102 (95% BI 91-114). Er zijn in Bernhoven dus niet meer of minder klinische patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van de patiënten die waren opgenomen.

Hoe wordt de HSMR berekend?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent ieder jaar in opdracht van Dutch Hospital Data voor bijna alle Nederlandse ziekenhuizen de gestandaardiseerde sterftecijfers (de zogenoemde Hospital Standardised Mortality Ratio: HSMR). Bij de berekening van de HSMR cijfers wordt met een aantal kenmerken van de patiënt rekening gehouden. Diagnose, nevendiagnose, leeftijd, geslacht en of het een acute of geplande opname was, tellen mee in de berekening van de verwachte sterftekans. Ook wordt een berekening gemaakt om de invloed van het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten (dit wordt statische significantie genoemd).

SMR voor diagnosegroepen

Naast de HSMR worden ook gestandaardiseerde sterftecijfers voor diagnosegroepen berekend (SMR). Zie voor verslagjaar 2017 het overzicht van de SMR’s.