Spring naar de content

Patiëntgelijkwaardig werken

Patiëntgelijkwaardig werken in een notendop

Bernhoven is een lerende organisatie waarin we patiëntgelijkwaardig werken. Op elk niveau van de organisatie wordt het perspectief van de patiënt op een passende manier betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van de zorg, maar ook bij de beleidsontwikkelingen. We willen in Bernhoven daarom leren van élke patiëntervaring, wens of behoefte. Zowel van de unieke ervaring van individuele patiënten, als van metingen onder grote aantallen patiënten. Om inzicht te krijgen in de ervaringen wensen en behoeften van onze patiënten gebruiken we een goede mix van instrumenten voor patiëntenparticipatie. Op elke afdeling worden ervaringen, wensen en behoeften onderzocht en wordt de zorg daarop afgestemd. We denken niet vóór patiënten maar samen mét patiënten na over verbeteringen in de zorg. We willen patiënten niet overvragen of ‘plagen’ met vragen waar informatie uitkomt waar niets mee gedaan wordt. Daarom willen we zorgen dat de vragen die worden gesteld gecoördineerd worden. Ook moet de informatie over patiëntervaringen die we verzamelen beschikbaar zijn voor zorgverleners. We stimuleren onze patiënten om eigen regie te krijgen en aan de slag te gaan met zelfmanagement.

Samen Beslissen

In Bernhoven zit Samen Beslissen in het DNA van onze medewerkers. We trainen onze zorgverleners hier continu in. Alle patiënten worden gestimuleerd om zelf de regie te nemen bij elk contact met de zorgverlener door middel van het stellen van de ‘3 Goede Vragen’. Ook wordt bij vrijwel elke polikliniek gebruik gemaakt van keuzehulpen. Hiermee informeren we de patiënt bij verschillende diagnoses over de opties die er voor een behandeling zijn (inclusief ‘niets doen’), en alle voor- en nadelen die deze opties hebben. De patiënt kan deze informatie thuis (digitaal) in alle rust doornemen en met hun partner of familielid bespreken. Vervolgens worden de voorkeuren, zorgen en verwachtingen van de patiënt meegenomen in de keuze die hij/zij sámen met de zorgverlener maakt.

Vertel ons wat u er van vindt, word lid van het klantenpanel

Bernhoven streeft continu naar verbetering van haar dienstverlening. Hiervoor is een klantenpanel in het leven geroepen waarvoor we altijd nieuwe leden kunnen gebruiken. We zoeken (toekomstige) patiënten die ons willen vertellen wat zij vinden van diverse onderwerpen in het ziekenhuis. Dat kan variëren van de kwaliteit van maaltijden, tot de bezoektijden en vragen over een behandeling in Bernhoven.  

We zoeken mensen die wonen in het verzorgingsgebied van Bernhoven, de regio Uden - Oss - Veghel, bij voorkeur van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. 

Leden van het klantenpanel krijgen een aantal keren per jaar een e-mail met vragen. Soms sturen we een mail naar het complete panel, soms maken we een selectie op grond van de gegevens die u bij inschrijven aan ons hebt gegeven. Ook kan het zijn dat panelleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan ronde tafelgesprekken of introductiebijenkomsten voor nieuwe medewerkers. Door het bijhouden van enkele gegevens van panelleden kunnen we dergelijke vragen aan specifieke doelgroepen voorleggen. 

Heeft u belangstelling? Stuur dan svp een mail naar klantenpanel@bernhoven.nl.

Folder klantenpanel

Zorgkaart Nederland

Wanneer u uw ervaringen met Bernhoven ook met anderen wilt delen, kunt u deze kwijt op Zorgkaart Nederland. Dit is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en stelt mensen in staat een zorgverlener te kiezen die het beste bij hen past. De site biedt Bernhoven ook veel waardevolle informatie over hoe de dienstverlening wordt ervaren en gewaardeerd.