Spring naar de content

Patiëntparticipatie

Bernhoven hecht waarde aan wensen, behoeften en verwachtingen van patiënten.

Om te weten wat patiënten willen, verrichten we regelmatig onderzoek. Zo zetten we elektronisch en schriftelijk vragenlijsten uit om de tevredenheid van patiënten te meten. Of vragen we met behulp van een iPad patiënten naar hun ervaringen aansluitend aan een polikliniekbezoek. Veel van onze patiënten zijn tevreden maar natuurlijk zijn er altijd zaken die nog beter kunnen.

Naast patiënttevredenheidsonderzoeken houden we interviews, spiegelgesprekken, ronde tafelgesprekken of focusgesprekken om ervaringen van patiënten te horen. De uitkomsten daarvan evalueren we met het team. Hieruit volgen vaak verbeteracties. Ook maken we gebruik van het e-panel of van een mystery guest.

De VE Kwaliteit& Veiligheid faciliteert bovengenoemde onderzoeken o.a. door een instrument te zoeken dat past bij dat wat een andere afdeling wil weten m.b.t. patiëntenervaringen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het opstellen van verbeteracties en het monitoren van de resultaten.