Spring naar de content

Patiëntveiligheid

Bernhoven wil voor patiënten een veilige omgeving zijn. Hier werken we dagelijks aan door oog te hebben voor risico’s en systematisch te leren van incidenten, calamiteiten, klachten en risicoanalyses.

Wanneer de zorg anders gaat dan verwacht of gepland, wordt dit in een digitaal incident meld systeem geregistreerd. Speciale teams analyseren de incidenten en mogelijke trends en doen aanbevelingen voor verbetering.

Als sprake is van ernstige schade voor de patiënt, spreken we van een calamiteit. Deze worden altijd gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie toets het intern verrichte onderzoek en doet zo nodig zelf onderzoek.

Patiënten die niet tevreden zijn over de behandeling of verzorging, stimuleren wij om dit met ons te delen. Met de inzichten die we hiermee opdoen kunnen we onze zorg ook veiliger maken.

Bij het ontwerpen van nieuwe zorgprocessen, nieuwe innovaties en het in gebruik nemen van nieuwe medische apparatuur voeren we binnen Bernhoven een prospectieve risico analyse (PRA) uit.

Ook worden er periodiek risico analyses uitgevoerd gericht op een veilige werkomgeving voor onze medewerkers.