Spring naar de content

Veelgestelde vragen

De obligatieleningen zijn bedoeld voor medewerkers, betrokkenen uit de regio en grote beleggers. Bernhoven VII (voorheen III en V) is specifiek uitgeschreven voor betrokkenen uit de regio. Denk daarbij aan omwonenden en familieleden van patiënten en/of aan apothekers, huisartsen en andere zorgpartners. Voor grote beleggers (vanaf € 100.000,-) is er bovendien Bernhoven VI. Voor werknemers zijn er de obligatieleningen Bernhoven I en II. Allemaal hebben ze hetzelfde rentepercentage van 4 %.

De obligatiehouder heeft een vordering op Bernhoven (de uitgevende instelling). Je leent dus geld uit aan Bernhoven. Deze vordering heeft een vaste hoofdsom (€ 100,- per obligatie in Bernhoven VII), een vaste looptijd (10 jaar) en een vast jaarlijks rentepercentage (4 %). De hoofdsom wordt aan het eind van de looptijd in één keer terugbetaald. Achtergesteld betekent dat banken als eerste recht hebben op rente en aflossing. Daarna komen obligatiehouders aan de beurt.

AndersFinancieren verzorgt de financiële afhandeling voor Bernhoven, die de obligaties uitgeeft. Meer informatie over AndersFinancieren vindt u op de website www.andersfinancieren.nl.

Ja, de rente is jaarlijks 4 % en is vast tot het einde van de looptijd. De rente wordt jaarlijks (in oktober) op de bankrekening van de obligatiehouder gestort. Dit gebeurt via AndersFinancieren.

De rente wordt betaald door het ziekenhuis uit de gewone geldstromen.

Ja, de looptijd is 10 jaar na de eerste uitgifte: voor Bernhoven II is dit 2028, voor Bernhoven VII is dit 2031 en voor Bernhoven VI is dat tot 2030. De som van uw obligaties worden dan in één keer uitbetaald.

De waarde van een obligatie is € 100,- in Bernhoven II en VII. In Bernhoven VI is de waarde € 100.000,- per obligatie.

Voor Bernhoven II en VII geldt een minimum van € 500,-, wat staat voor 5 obligaties (een obligatie is € 100,- per stuk). Voor Bernhoven VI (grote investeerders) geldt een minimum van € 100.000,- (de waarde van één obligatie). Er is geen maximum bedrag dat u kunt investeren. Wel is er een bovengrens die we in totaal hanteren.

Ja! De uiterste inschrijfdatum voor de obligatieleningen is 15 september 2021. Daarna kunt u zich niet meer inschrijven op de obligaties. Er geldt bovendien een bovengrens. Indien het totaal aantal inschrijvingen boven het bedrag van € 3 miljoen (of € 15 miljoen voor Bernhoven VI) uitkomt, dan geldt het principe ‘wie het eerst stort (betaalt), heeft het eerste toegang’. Dit wil zeggen dat de volgorde van inschrijving niet bepalend is, maar de volgorde waarin geld gestort wordt. Als we bij de € 3 miljoen in de buurt komen, zal hier zo snel mogelijk over gecommuniceerd worden.

In totaal is voor bijna 7,8 miljoen euro door betrokkenen geïnvesteerd. Vorig jaar is Bernhoven V voor omwonenden opengesteld met een maximumwaarde van € 3 miljoen. Dat bedrag is vorig jaar bereikt. Vandaar dat dit jaar Bernhoven VII wordt geopend die opnieuw tot € 3 miljoen gevuld kan worden. Met daarnaast Bernhoven VI voor grotere investeerders (vanaf € 100.000), wat tot € 15 miljoen kan gaan.

Obligaties worden gezien als misschien wel de veiligste manier van beleggen, maar beleggen is nooit zonder risico’s.

Een obligatie is overdraagbaar. Indien je jouw obligaties wilt verkopen en je hebt een koper die voldoet aan de vereisten zoals deze zijn gesteld in de obligatievoorwaarden, dan dien je contact op te nemen met AndersFinancieren. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.

Obligaties worden in het geval van overlijden niet automatisch overgedragen. De erfgenaam zal contact moeten opnemen met AndersFinancieren en dient het bewijs te overhandig dat hij of zij deze obligaties erft. Hierna zorgt AndersFinancieren voor de administratieve afhandeling.

Bernhoven gebruikt deze geldstroom om een deel van de leningen bij onze banken af te lossen.

De obligatie is een bij banken achtergestelde lening. Dit betekent dat in geval van een faillissement eerst de leningen van de banken afgelost worden. Als Bernhoven een of meerdere jaren verlies draait, hoeft dit niet direct gevolgen te hebben. Het bovenstaande scenario zal pas ontstaan als Bernhoven financieel niet meer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. De kans dat dit zich voordoet wordt jaarlijks onafhankelijk vastgesteld door een gecertificeerde specialist. Dit rapport wordt gepubliceerd op de website van AndersFinancieren. Log in op de website om het rapport in te kunnen zien.

Voorheen zat op de obligatieleningen een conversierecht of -plicht naar aandelen. Dat is niet meer het geval bij Bernhoven V, VI en VII. Op dit moment verwachten we niet dat er op korte termijn een conversiemogelijkheid zal plaatsvinden. Dit omdat de wetgeving die betaling van dividend mogelijk zou maken op de lange baan is geschoven. Nu converteren naar aandelen, zou betekenen dat Bernhoven geen rendement kan geven aan haar participanten. Dat vindt Bernhoven niet passend, bij een participatie hoort een nette vergoeding. Daarom kiest Bernhoven voor de obligatie met 4 % rente. Op zowel Bernhoven V, VI als VII zit geen mogelijkheid tot conversie meer. Zo blijft het duidelijk en overzichtelijk. U koopt obligaties, geen (mogelijkheid tot) aandelen.

Jaarlijks wordt aan alle medewerkers één obligatie ter waarde van € 100,- cadeau gedaan, uit erkentelijkheid van het ziekenhuis aan het personeel en om betrokkenheid bij de werkgever te vergroten. Dit gebeurt in de emissie Bernhoven I. Aanvullend kan personeel zelf ook investeren. Dat kan in de emissie Bernhoven II, die (praktisch) dezelfde voorwaarden heeft als Bernhoven VII (zelfde looptijd, zelfde rente, zelfde waarde van de obligatie).

Om in te schrijven op een obligatie volgt u een aantal stappen. In onderstaande video worden de stappen uitgelegd. Als u de stappen helemaal heeft gevolgd en alle gevraagde documentatie heeft aangeleverd, ontvangt u een inschrijfbevestiging. Deze mail kunt u het beste bewaren, omdat u deze misschien nodig heeft in de toekomst.

U uploadt een kopie van een Nederlands of Belgisch identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) waarop de volgende gegevens te zien zijn:

  • Documentnummer
  • Geboortedatum
  • Voor- en achternaam
  • Vervaldatum document (minimaal een half jaar geldig vanaf aanvangsdatum obligatie)

Wanneer deze informatie is weggestreept mag AndersFinancieren de inschrijving niet goedkeuren. Deze gegevens zijn nodig om de volledige controle uit te voeren.

Verder vult u de volgende gegevens in:

  • Voornamen en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Bankgegevens (IBAN, BIC en tenaamstelling)

Het kan voorkomen dat uw gegevens niet goed aangeleverd zijn. Hierover ontvangt u van AndersFinancieren bericht. Reageer zo snel mogelijk op dit bericht met de juiste gegevens, zodat uw inschrijving doorgezet kan worden. Wanneer AndersFinancieren uw gegevens niet op tijd binnen heeft, kan uw inschrijving helaas niet geaccepteerd worden.

Heeft u al eerder ingeschreven en doet u dit jaar opnieuw mee? Controleer dan ook even of uw NAW- en bankgegevens nog up-to-date zijn. Het kan voorkomen dat u bij deze nieuwe inschrijving opnieuw gegevens moet aanleveren, bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs, zelfs al heeft u deze eerder bij AndersFinancieren aangeleverd. Volgens de wet is AndersFinancieren verplicht om bij elke ronde obligatieleningen nieuwe inschrijvingen te vragen en na te gaan of alle aangeleverde documentatie nog geldig is.

Als uw vraag niet is beantwoord, kunt u contact opnemen met Bernhoven of AndersFinancieren. Stuur vragen over de strategie of het idee achter obligaties naar communicatie@bernhoven.nl . Vragen over inschrijven of de financiële afhandeling kunt u sturen naar info@andersfinancieren.nl. Let op: berichten die verstuurd worden via KPN Zorgmail kunnen niet worden geopend. Wilt u uw vraag liever niet via mail versturen? Bel dan naar AndersFinancieren via +31(0) 85 130 22 18.