Spring naar de content

Cliëntenraad

Als ziekenhuis willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in het ziekenhuis. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Bernhoven en adviseert het directiecomité over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de cliëntenraad doen. De cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, maaltijden, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.

Leden

  • W.L.V. van Boerdonk (Wim), lid (Boekel)
  • M.J.A. van Bodegom (Marie-José), lid (Oss)
  • M.D.C. van Eek (Martine), lid (Oss)
  • M.M.J. van Duijnhoven (Tiny), lid (Volkel)
  • A. Floor (Aart), lid (Veghel)
  • H.R. (Hans) Maertens, voorzitter (Oss) 
  • A.W.H.M. (Arie) Ketelaars, vice-voorzitter (Veghel)
  • Q.W.J. (Quirin) de Veer, lid (Oss)


Bekijk onderstaand welke onderwerpen er precies onder de aandachtsgebieden van de Cliëntenraad vallen. 

Overzicht hoofd aandachtsgebieden cliëntenraad

Kwaliteitsmanagementsysteem

Zorgmodellen en zorgprocessen

Facilitaire Processen

(Direct cliënt gerelateerd en niet medisch)

Patiënten participatie en achterban contact

Organisatie Bernhoven

Jaarverslag 2020

Bekijk het jaarverslag 2020 hier.

Contact

Uw mening telt! Heeft u vragen aan of adviezen voor de Cliëntenraad, neem dan contact op met Mechie Ceelen, ambtelijk secretaris cliëntenraad. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0413-403842 of per e-mail: clientenraad@bernhoven.nl