Spring naar de content

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een gekozen vertegenwoordiging die de belangen van medewerkers behartigt en op beleidsniveau overlegt met het directiecomité. De ondernemingsraad adviseert en toetst de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn bevoegdheden vastgelegd.

Iedere drie jaar kiezen medewerkers een nieuwe ondernemingsraad. De ondernemingsraad van Bernhoven bestaat uit zeventien leden, waarvan drie personen het dagelijks bestuur vormen.

Contact

De Ondernemingsraad is bereikbaar via:

  • Francine van den Boom, ambtelijk secretaris
  • Antonie Brands, secretaresse.
Bereikbaarheid
Dinsdag  van 8.30 tot 12.00 uur
Woensdag  van 8.30 tot 17.00 uur
Donderdag   van 8.30 tot 12.00 uur

Telefoon: 0413 -  40 20 50
E-mail: or@bernhoven.nl