Spring naar de content

Rondleidingen

Regelmatig wordt aan de afdeling communicatie van het ziekenhuis gevraagd of ‘het ziekenhuis’ een rondleiding wil verzorgen. Meestal zijn het basisscholen die deze vraag stellen.

Voor scholen

Het ziekenhuis heeft een maatschappelijke functie en werkt in principe graag mee aan zulke verzoeken. Medisch specialisten en medewerkers van Bernhoven zijn trots op hun ziekenhuis en laten u graag kennismaken met het werken in een ziekenhuis.

Als het kan werken we dus graag mee, maar er gelden wel een aantal ‘spelregels’ voor een rondleiding in het ziekenhuis. Wilt u ook met uw groep leerlingen een een bezoek aan ons brengen, lees dan eerst even de spelregels:

  • aanvraag voor een rondleiding moet minimaal twee maanden van tevoren worden ingediend bij de secretaris van de SVB: ria.schmalgemeijer@outlook.com
  • rondleidingen worden niet op vrijdag gegeven en de voorkeur gaat uit naar de woensdag;
  • de rondleiding begint altijd om 9.15 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur;
  • minimale leeftijd 6/7 jaar oud (vanaf groep 3);
  • maximale grootte van de groep is vijftien personen;
  • de verpleegafdelingen worden niet bezocht in verband met de privacy van de patiënten.

Wat kunt u van de rondleiding verwachten?

Met een powerpointpresentatie geven wij onze gasten een kijkje in de gang van zaken wanneer een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast wordt onder meer een bezoek gebracht aan de bloedafname, de polikliniek kindergeneeskunde, de dienstkledingautomaat en de gipskamer. Dit alles onder voorbehoud van ruimte en tijd op de verschillende afdelingen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de rondleidingen. U kunt wel een vrijwillige bijdrage doneren aan de stichting Vrienden van Bernhoven. Deze stichting heeft tot doel projecten te realiseren binnen het ziekenhuis die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Projecten die erop gericht zijn het welbevinden van de patiënten te bevorderen.
Eventuele giften t.b.v. deze projecten worden op prijs gesteld.