Spring naar de content

Aanstelling vrijwilligers

De werving, selectie en aanstelling wordt op professionele en uniforme wijze uitgevoerd, met aandacht voor de potentiële vrijwilligers. De maximale leeftijd bij aanvang van het vrijwilligerswerk is 71 jaar. De nieuwe vrijwilliger krijgt een rondleiding door het ziekenhuis en wordt ingewerkt en begeleid door de projectleider.

Na een proeftijd van 2 à 3 maanden volgt een evaluatiegesprek en wordt door de vrijwilliger en de coördinator van het vrijwilligers de vrijwilligersovereenkomst getekend. In de vrijwilligersovereenkomst worden de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten omschreven. Partijen gaan deze vrijwilligersovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. Echter, aan het einde van het jaar waarin de vrijwilliger 75 jaar wordt, wordt de vrijwilligersovereenkomst ontbonden.