Spring naar de content

Bernhoven in cijfers

Feiten en cijfers over Bernhoven.

Bernhoven heeft 320 beschikbare bedden (gemiddelde inzet = 180)

Enkele andere kentallen (2018):

 • Aantal medisch specialisten: 160
 • Aantal medewerkers: +/- 2.000
 • Aantal fte medewerkers: 1500
 • Adherentiegebied: 280.000 inwoners (poliklinische cijfers obv 2013)
 • Aantal opnames : 13.550
 • Aantal observaties zonder overnachting: 1.083
 • Aantal dagopnames: 17.186
 • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 330.000 (waarvan nieuw ziektegeval 92.000) 
 • Aantal IC/CC-bedden: 14
  bedden, SCU: 5 op 4 kamers, StepDownUnit 2 bedden
 • Aantal OK’s: 8