Spring naar de content

Huisstijl

Bij de ontwikkeling van onze nieuwe huisstijl zijn we uitgegaan van de drie-eenheid natuurlijk inspirerend, natuurlijk gastvrij en natuurlijk beter, die de basis vormt van ons handelen. Deze drie-eenheid hebben wij gecombineerd met onze missie ‘samen eigentijds de allerbeste zorg bieden’ en met onze kernwaarden: met passie, professioneel, ondernemend en met aandacht.

De kleuren van het nieuwe logo passen perfect bij de inrichting en uitstraling van de nieuwbouw. Daarnaast zijn de kleuren gecombineerd met een eigen structuur, zodat ook hier de drie-eenheid terugkomt.

  • De groene bladstructuur vertegenwoordigt de natuurlijke omgeving vertegenwoordigt (natuurlijk inspirerend).
  • De paarse vingerafdruk staat voor de menselijke maat (natuurlijk gastvrij).
  • De blauwe botstructuur, ten slotte, zegt iets over onze medische expertise (natuurlijk beter).

De verbinding tussen de n van bern en de h van hoven staat er niet voor niets. ‘Berne’ staat voor bron, water, stroom. Een bron die letterlijk in verbinding staat met ‘hoven’: een plek waar bomen, struiken, planten en kruiden groeien. Daarnaast drukt deze verbinding de geschiedenis van de Maashorst uit, onze nieuwe omgeving, die gekenmerkt wordt door unieke, oeroude hoogteverschillen. Ook de coöperatieve gedachte, onze samenwerking met de eerste lijn en andere zorggerelateerde partijen, krijgt in het nieuwe logo vorm. En tot slot geeft de verbinding het woordbeeld - ‘bernhoven’ – uniciteit, en daarmee meer herkenbaarheid.