Spring naar de content

Patiëntervaringsmeting

In het voorjaar van 2020 heeft een ziekenhuisbrede patiëntervaringsmeting plaatsgevonden. Ongeveer 6000 patiënten die tussen 6-12-2019 tot 6-3-2020 de poli hebben bezocht of zijn ontslagen uit de dagbehandeling of kliniek hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten van Bernhoven in het onderzoek zijn goed: Bernhoven is een van de drie ziekenhuizen die het hoogst gemiddelde rapportcijfer heeft behaald: een 8,6!

De dertien deelnemende ziekenhuizen werden vergeleken op 25 aspecten van de zorg. Op 14 van de 25 items kwam Bernhoven als beste uit de bus. Bij negen items was de score van Bernhoven bovengemiddeld en op slechts twee items zat Bernhoven onder het gemiddelde. Een groot compliment aan iedereen die eraan heeft bijgedragen om samen dit mooie resultaat neer te zetten voor onze patiënten!

Uitgesplitst in dagbehandeling, kliniek en polikliniek zien we dat de dagbehandeling en de poliklinische zorg het in de vergelijking met de andere ziekenhuizen beter doen dan de kliniek. De kliniek heeft op vrijwel alle aspecten gemiddelde scores. Ook op specialisme niveau en op afdelingsniveau zijn er verschillen. Zowel in vergelijking met andere ziekenhuizen als in vergelijking met andere afdelingen/specialismen in Bernhoven.

Bekijk het rapport hier.

Zie ook