Spring naar de content

Inspiratiebijeenkomst Bernhoven

7 november 2017 organiseerde Bernhoven in het van der Valk hotel in Uden/ Veghel een inspiratiesessie over onze nieuwe strategie. De inspiratiesessie gaf verdieping en inzicht over onze nieuwe koers en alle facetten die daarbij horen.

Bernhoven kiest voor een nieuwe aanpak met betrekking tot het organiseren van de zorg waarbij zorgkosten gereduceerd worden, juist door in te zetten op kwaliteit.

De olievlek van zinnige zorg verbreden

De inspiratiesessie was een dynamische en constructieve bijeenkomst. De aanwezigen zijn meegenomen vanaf de eerste grondgedachte van Droom tot de uitwerking van het organisatiemodel. Er was veel aandacht voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de transformatie die Bernhoven heeft gemaakt te kunnen begrijpen en te doorgronden. Aan het einde van het plenaire gedeelte deelde Peter Bennemeer de lessen waarvan we onderweg geleerd hebben, de zogenaamde ‘lessons learned’. Een belangrijke boodschap was ook dat we er nog lang niet zijn, we zijn nu al drie jaar onderweg en komen nu in de fase van het optimaliseren van alle aanpassingen die we hebben gedaan.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies


De directie hoopt dat alle aanwezigen kleine puzzelstukjes mee naar hun eigen organisatie nemen om daar een start te maken met de focus op het leveren van doelmatige ofwel zinnige zorg. Zo inspireert de ‘Droom’ strategie van Bernhoven ook anderen zorginstellingen en werken we samen aan de beheersing van de landelijke zorgkosten. Klik hier op de uitnodiging van de bijeenkomst om het programma te zien.

Brochures

Om de toekomstbestendige zorg voor de regio te kunnen realiseren zijn er verschillende initiatieven binnen Bernhoven ontwikkeld die de zorg voor patiënten beter maakt. De veranderingen die in 2014 en 2015 hebben plaatsgevonden, zijn vormgegeven in twee brochures. U kunt de brochures hieronder downloaden.

Brochure 2014: Droom
Brochure 2015: van Dromen naar Doen
Brochure 2016: Natuurlijk Bernhoven