Spring naar de content

Onze partners

Bernhoven werkt intensief samen andere zorgverleners. In de eerste plaats zijn dit de huisartsen, maar bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen. Daarnaast werken we ook samen met zorgverzekeraars. Daar hebben we belangrijke, meerjarige afspraken mee gemaakt. Dat geeft ons de kans onze ideeën over toekomstbestendige zorg om te zetten in daden. Onze partners vertellen je graag meer over hun visie op de toekomstbestendige zorg bij Bernhoven.

Wim Gielis, voorzitter Ondernemingsraad

‘’In 2015 liet de Ondernemingsraad (OR) zich goed informeren. We zijn trots op de kwaliteitsslag die Bernhoven maakt, maar we zijn ons ook bewust van de zorgen die onder medewerkers leven. In 2016 nemen we een actievere rol in. We hebben een speciale commissie binnen de OR die zich bezighoudt met toekomstbestendige zorg voor de regio en we gaan vaker in gesprek met medewerkers. De OR is bij de ontwikkeling van de nieuwe organisatie nauw betrokken. Toekomstbestendige zorg voor de regio staat bij de Ondernemingsraad in 2016 boven aan de agenda!’’

Judy Keijmann, voormalige voorzitter, en Hans Maertens, huidige voorzitter Cliëntenraad

‘’De Cliëntenraad (CR) is vanuit patiëntperspectief zeer tevreden met de voorgenomen veranderingen en inrichting van de zorg, waarbij de patiënt, zorg en kwaliteit centraal staan. De CR is van het begin af aan door de directie en projectmanager betrokken bij het project Toekomstbestendige zorg voor de regio en de uitvoering hiervan. We nemen actief deel aan de invulling. In 2016 volgen we de verdere uitwerking. Essentieel is dat Bernhoven de patiënten actief betrekt bij de uitrol van de projecten. De CR heeft hierin een actieve rol in 2016.’’

Dan Hoevenaars, huisarts in Uden en voorzitter Zorggroep Synchroon

‘’In 2015 is de nieuwe werkwijze voor Toekomstbestendige zorg voor de hele regio op de werkvloer van de huisarts echt voelbaar geworden. De specialist verwijst patiënten voor chronische zorg terug naar de huisarts. Ik heb veel meer overleg met de specialist. Vaak kan ik, na zijn advies, met de patiënt verder.

Op de Spoedpost van het ziekenhuis ziet de specialist de patiënten zelf. Dit heeft minder opnames tot gevolg en betekent dat de huisarts de nazorg doet. Ook is de opnameduur verkort; patiënten komen sneller naar huis na een ingreep. Bij dit alles staat de patiënt centraal: zorg op maat op de plek waar het thuishoort. Een missie die ik, en de overige huisartsen, samen met de specialisten van Bernhoven uitdraag.

In 2016 kunnen we nog veel dromen verwezenlijken. De samenwerking tussen huisartsen en specialisten gaan we verder verbeteren. Een gezamenlijk patiëntendossier maakt besluitvorming en consultatie makkelijker. We gaan voor meer en betere ICT die de patiënt ondersteunt in zijn zorgproces. En in 2016 gaan we de gedachte over Toekomstbestendige zorg voor de regio nog verder uitdragen onder de zorgpartners. Ik wens voor de huisarts dat hij voldoende tijd, energie en middelen heeft om deze transformatie bij te houden.’’

Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur CZ

‘’In de strategie van Bernhoven zie ik dat een ziekenhuis, de directie en de professionals gezamenlijk nadenken over hun toekomst in het regionale zorglandschap, waarbij niet de zorgaanbieder centraal staat, maar de (veranderende) patiëntvraag. In de context van de samenwerking met de huisartsen, dicht bij de burger in de eigen omgeving als het kan, en de steeds verder specialiserende artsen, verder weg als het noodzakelijk is voor de kwaliteit, zoekt Bernhoven naar een toegevoegde waarde, daarbij eigen belangen niet vooropstellend. Wat mij betreft is dit invulling geven aan de maatschappelijke taak waar regionale ziekenhuizen ooit door ontstaan zijn: doen waar ze goed in zijn!’’

Ab Klink, lid Raad van Bestuur VGZ

‘’We maken contractafspraken om de kosten beheersbaar te houden, maar bij voorkeur door een kwaliteitsagenda te maken met zorgaanbieders die het voortouw nemen. Artsen weten het best hoe de kwaliteit kan worden bevorderd.

Via good practices uit de leertuinen, bijvoorbeeld actieve betrokkenheid van medisch specialisten bij de zorg bij huisartsen, kunnen we van elkaar leren en vervolgens bewezen successen verspreiden via ons inkoopbeleid.’’