Spring naar de content

FAQ Algemeen

Voor de adresgegevens en routebeschrijvingen: klik hier

Vanaf 1 september jongstleden zijn landelijk de afspraken gewijzigd voor de manier waarop de gemiddelde wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek moeten worden gepubliceerd. Binnen Bernhoven worden maandelijks deze wachttijden bepaald.

Klik hier voor de wachttijden.

Vragen

Neem contact op met de medewerkers van het PatiëntService op telefoonnummer: 0413 - 402900.

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per  een uur. Vanaf 4 uur kost parkeren €5,00. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken). De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis en op het parkeerterrein. U kunt betalen met contant geld, pinpas en chipknip.

Parkeerabonnement

U kunt een weekkaart kopen. Een weekkaart kost €16,50 inclusief administratiekosten. De weekkaart is zeven dagen geldig.

Komt u regelmatig naar Bernhoven, dan kunt u ook kiezen voor een vier weken kaart. Deze kaart is 28 dagen geldig en kost €29,00 inclusief administratiekosten.

U kunt met een abonnement de parkeerplaats wel op elk moment verlaten en ook weer inrijden.

Meer informatie over parkeertarieven die de gemeente Uden hanteert vindt u op de speciale website Parkeren Bernhoven. Op deze site kunt u ook een parkeerabonnement kiezen.

De gemeente Uden is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het parkeerterrein.

In Oss kunt u rondom de polikliniek gratis parkeren.

Bij alle specialisten heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van een specialist.

Ja, in Nederland mag u zelf kiezen in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden. 

Als u vindt dat u onzorgvuldig bent behandeld of dat bepaalde zaken beter hadden gekund, kunt u het beste in eerste instantie de betrokken afdeling of medewerker benaderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de medewerkers van het PatiëntService, omdat niet iedereen deze directe benadering gemakkelijk afgaat. Zij verwijzen als het nodig is door naar de klachtenfunctionaris. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt  u terecht bij de klachtencommissie.

Lees hier meer over de behandeling van klachten.

Het kan gebeuren dat u iets verliest tijdens uw bezoek in het ziekenhuis. Neemt u in eerste instantie contact op met de afdeling als u het verlies binnen een week ontdekt. Ontdekt u een vermissing later, neem dan contact op met de receptie van het ziekenhuis.

Telefoonnummer: 0413 - 404040

Voor vragen over uw ziekenhuisrekening kunt u terecht bij de afdeling de debiteurenadministratie, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 - 12:00 uur, via telefoonnummer 0413 - 40 21 20. U kunt ook een e-mail sturen naar debiteuren@bernhoven.nl.

In de loop van 2008 worden alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) te gaan gebruiken. Dit heeft een aantal redenen: het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens, het voorkomt persoonsverwisseling en het zorgt ervoor dat gegevens over patiënten eenvoudiger en eenduidiger uitgewisseld kunnen worden. Het BSN vervangt het sofinummer en is gelijk aan het het sofinummer.

In het patiëntendossier wordt uw foto opgenomen. Deze foto valt, net als al uw andere gegevens, onder het medisch beroepsgeheim en er wordt op dezelfde privacygevoelige manier mee omgegaan.
De foto wordt hier in het ziekenhuis gemaakt bij de patiëntenregistratie (waar u ook uw patiëntenpas laat maken) en aan uw dossier toegevoegd.

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Het BSN staat op paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

U legitimeert zich zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste patiënt behandelen.

De legitimatieplicht is ingevoerd om te voorkomen dat mensen gebruik maken van de zorgpas van iemand anders. Door de identiteit van de verzekerde vast te stellen en het Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in de ziekenhuisadministratie, proberen we te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw ziekenhuisdossier en verzekeringsgegevens. Legitimeren doet u altijd persoonlijk. Het is niet mogelijk om uw familielid met zijn/haar identiteitsbewijs in te schrijven.

De pas van iemand anders gebruiken vergroot de kans op medische fouten omdat de betrokken patiënt wordt aangezien voor iemand anders met dus ook een ander medisch dossier.

Om uw veiligheid te waarborgen, worden uw identiteitsgegevens, zoals naam en geboortedatum, gekoppeld aan uw patiëntengegevens.

Uw BSN wordt gebruikt om informatie uit te wisselen met andere zorgaanbieders, uw zorgverzekeraar of huisarts. Een uniek persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische en andere gegevens.

Het is een wettelijke plicht. Verder is het belangrijk dat tussen zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis en een apotheek medische gegevens aan elkaar doorgeven. Een uniek nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens. De zorgverzekeraars hebben het BSN al op het verzekeringspasje gezet.

De medewerkers in het ziekenhuis hebben een vergewisplicht: zij moeten zich er van vergewissen dat u daadwerkelijk de patiënt bent bij wie dit BSN-nummer hoort. Een pasfoto in uw dossier maakt dit nog beter mogelijk. Daarom wordt er, als u een nieuwe patiëntenpas laat maken, meteen een pasfoto van u gemaakt.

Binnenkort liggen voor patiënten informatiebrochures in de verschillende wachtkamers in het ziekenhuis. Ook worden op enkele centrale punten posters opgehangen waarop melding gemaakt wordt van de introductie van het BSN. Meer informatie vindt u verder op de website

http://www.infobsnzorg.nl/

U heeft informatie nodig om uw belastingformulier in te vullen. U wilt een overzicht van de afspraken die u het afgelopen jaar in het ziekenhuis heeft gehad of andere (financiële) informatie. Bernhoven is u daarbij graag ten dienste.

Wanneer u deze informatie van Bernhoven nodig heeft, stuur dan een e-mail naar de debiteurenadministratie van het ziekenhuis: debiteuren@bernhoven.nl

Vermeld in uw mail welke informatie u nodig heeft, over welke periode u de informatie nodig heeft, het patiëntregistratienummer waaronder u in Bernhoven geregistreerd staat, uw naam en uw geboortedatum. Als u uw vraag per e-mail aan ons stelt, ontvangt u binnen twee werkdagen een reactie van de debiteurenadministratie. De informatie wordt naar uw huisadres gestuurd.

Uiteraard kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw brief naar:

Bernhoven
Afdeling debiteuren
Postbus 707
5400 AS  UDEN

Wat moet ik doen?

U heeft informatie nodig om uw belastingformulier in te vullen. U wilt een overzicht van de afspraken die u het afgelopen jaar in het ziekenhuis heeft gehad of andere (financiële) informatie. Bernhoven is u daarbij graag ten dienste.

Wanneer u deze informatie van Bernhoven nodig heeft, stuur dan een e-mail naar de debiteurenadministratie van het ziekenhuis: debiteuren@bernhoven.nl

Vermeld in uw mail welke informatie u nodig heeft, over welke periode u de informatie nodig heeft, het patiëntregistratienummer waaronder u in Bernhoven geregistreerd staat, uw naam en uw geboortedatum. Als u uw vraag per e-mail aan ons stelt, ontvangt u binnen twee werkdagen een reactie van de debiteurenadministratie.

U moet dit als nabestaande zelf doen, ook al was de overledene patiënt in Bernhoven. Als een patiënt niet in het ziekenhuis overlijdt, wordt het ziekenhuis niet door de gemeente waar de overledene woonde op de hoogte gesteld van het overlijden.

U kunt een overlijden melden door een mail te sturen naar patientenregistratie@bernhoven.nl onder vermelding van naam, geboorte- en overlijdensdatum van overledene. Heeft u geen mail, dan kunt u een brief sturen naar Patiëntenregistratie Bernhoven, Postbus 707, 5400 AS Uden.

U wilt een overzicht van uw bezoeken of behandelingen die u het afgelopen jaar in het ziekenhuis heeft gehad of andere (financiële) informatie. Bernhoven helpt u daar graag mee.

Wanneer u deze informatie van Bernhoven nodig heeft, stuur dan een e-mail naar de debiteurenadministratie van het ziekenhuis: debiteuren@bernhoven.nl

Vermeld in uw mail welke informatie u nodig heeft, over welke periode u de informatie nodig heeft, het patiëntregistratienummer waaronder u in Bernhoven geregistreerd staat, uw naam en uw geboortedatum. Als u uw vraag per e-mail aan ons stelt, ontvangt u binnen twee werkdagen een reactie van de debiteurenadministratie.