Spring naar de content

Hypogonadotrope status

Om te kunnen achterhalen waarom de eirijping niet goed verloopt, is in eerste instantie uw bloed onderzocht op een aantal hormonen. Uit dit bloedonderzoek is naar voren gekomen dat de hoeveelheid stimulerende hormonen LH en FSH lager is dan normaal. LH en FSH zijn hormonen die ervoor zorgen dat de eicel tot rijping kan komen. In medische taal noemt men dit hypogonadotrope status. De behandeling hiervan kan soms bestaan uit het simpele advies om wat in gewicht aan te komen en aandacht te schenken aan de stress-factoren.  Als dit onvoldoende resultaat heeft is behandeling met medicijnen nodig.