Spring naar de content

Vleesboom (Myoom)

Een myoom is een goedaardige spierweefselknobbel in de baarmoederwand. De grootte varieert van een speldenknop tot een verdikking van een paar kilo. Meestal heeft een vrouw meer dan één myoom. Ze groeien onder invloed van de vrouwelijke hormonen en dat is in de vruchtbare fase. Na de overgang slinken ze door het wegvallen van deze hormonen. Vleesbomen komen vaker voor bij vrouwen zonder kinderen en bij negroïde vrouwen.

Myomen kunnen hard groeien als bepaalde hormoonspiegels (oestrogeen) hoog zijn, zoals bij zwangerschap of bij oestrogeenbehandeling in de overgang. De kans dat ze kwaadaardig worden is erg klein.

De meest voorkomende klachten zijn menstruatieproblemen: weeënachtige pijnen of hevig bloeden en soms tussentijds bloedverlies. Veel bloedverlies kan bloedarmoede veroorzaken en daarmee samenhangende klachten zoals moeheid en niet fit zijn.

Myomen hoeven alleen behandeld te worden als ze klachten veroorzaken. Meestal zal eerst geprobeerd worden met medicijnen de klachten te verminderen. Pas als medicijnen onvoldoende effect hebben, wordt een operatie geadviseerd.

Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.

Patiëntenfolders

Afdelingen