Spring naar de content

Arginine stimulatietest (groeihormoononderzoek)

Om goed te kunnen beoordelen of een kind een tekort aan groeihormoon heeft, moet eerst de aanmaak van groeihormoon gestimuleerd worden. Daarom wordt bij de Arginine stimulatietest Arginine-vloeistof via een infuusslangetje toegediend. Dit is een vloeistof die ervoor zorgt dat het lichaam meer groeihormoon aanmaakt. De hoeveelheid groeihormoon is vervolgens te bepalen uit het bloed. Daarom wordt er een aantal keer bloed afgenomen. Het onderzoek duurt  tweeënhalf tot drie uur. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten