Spring naar de content

Atropine-onderzoek

Door middel van een atropine-onderzoek kan bij kinderen worden bekeken of het kind nu of in de toekomst een bril nodig heeft. Ter voorbereiding van het onderzoek worden de ogen gedruppeld met atropine. Atropine schakelt tijdelijk het vermogen van het oog om scherp te stellen (het zogenaamde accomoderen) uit. Het oog komt hierdoor in rusttoestand. Daardoor kan de sterkte voor eventuele brillenglazen worden bepaald en ook kan het netvlies worden bekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de oogarts of orthoptist in Bernhoven, Uden.