Spring naar de content

Audiometrie

Een audiometrie is een gehooronderzoek waarmee kan worden nagegaan in hoeverre uw gehoorklachten samenhangen met een stoornis van het gehoororgaan. De kwaliteit van het gehoor heeft te maken met het functioneren van het middenoor en het binnenoor.

Het onderzoek wordt verricht in ziekenhuis Bernhoven, op beide locaties en bestaat in principe uit twee delen: een test voor het gehoor van tonen (toonaudiometrie) en een test voor het gehoor van spraak  (spraakaudiometrie). Beide testen vinden plaats in een geluidsarme, afgesloten ruimte. Een toon- of spraakaudiogram duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. Een combinatie van deze twee onderzoeken duurt ongeveer vijfentwintig minuten.

Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.

Patiëntenfolders

Aandoeningen