Spring naar de content

Blaasspoeling

Poliepen in de blaas kunnen kwaadaardig zijn, maar blijven gelukkig meestal beperkt tot de binnenkant (het slijmvlies) van de blaas. Bij meer dan 50% van de patiënten komen de poliepen tezijnertijd terug. Terugkerende poliepen kunnen langzaam steeds kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het verwijderen van poliepen alléén soms niet voldoende. Het is zeker zo belangrijk ervoor te zorgen dat de poliepen niet terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat deze poliepen terugkomen te verkleinen.

Een blaasspoeling houdt in dat een vloeibaar medicijn enkele uren in uw blaas inwerkt. Er zijn meerdere middelen  voor blaasspoelingen. De uroloog bepaalt welk middel noodzakelijk is en hoeveel spoelingen nodig zijn.

Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.

Patiëntenfolders