Spring naar de content

Buisjes in de oren

Om goed te kunnen horen moet er voldoende lucht achter het trommelvlies zitten. Vanuit de neus, door de buis van Eustachius, wordt de juiste hoeveelheid lucht achter het trommelvlies geregeld. Het komt bij kinderen regelmatig voor dat deze buis niet goed werkt. Vervolgens kan er vocht in het middenoor komen met als gevolg dat het trommelvlies niet goed kan trillen. Uw kind hoort dan minder. Een verminderd gehoor kan de ontwikkeling van de spraak trager doen verlopen en schoolprestaties nadelig beïnvloeden. Dit kan een reden zijn voor het plaatsen van buisjes. Een andere reden voor het plaatsen van buisjes kan zijn dat uw kind regelmatig middenoorontsteking heeft.

Tijdens de operatie maakt de KNO-arts een gaatje in het trommelvlies en verwijdert het vocht. Om ervoor te zorgen dat er voldoende luchttoevoer blijft naar het middenoor, zet de arts een buisje in het trommelvlies. Deze behandeling duurt ongeveer vijf minuten. Uw kind wordt één dag opgenomen in het ziekenhuis. Voor meer informatie: zie Patiëntenfolders onderaan deze pagina en Fotoverhaal voor kinderen die geopereerd worden door de KNO-arts en een verdoving met een 'kapje' krijgen (Ambulant centrum).