Spring naar de content

Combinatietest 11-13 weken zwangerschap

De meeste baby's worden gezond geboren. Heel soms wordt een baby geboren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, bijvoorbeeld het Downsyndroom. Met behulp van de combinatietest kan uw persoonlijke kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down berekend worden. Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.