Spring naar de content

Cystoscopie (bekijken binnenzijde urineblaas)

Een cystoscopie is de medische naam voor het bekijken van de binnenzijde van de urineblaas. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen in de plasbuis, prostaatgebied of urineblaas worden opgespoord of nader worden bekeken. Het onderzoek wordt verricht met een cystoscoop (hol buisje). Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.