Spring naar de content

Dialysebehandelingen


Het dialysecentrum Bernhoven is gevestigd in Bernhoven, Uden. Het centrum verzorgt niervervangende behandelingen.

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd door de kunstnier en een dialysemachine. Afhankelijk van de persoonlijke en medische omstandigheden vindt hemodialyse gemiddeld drie keer per week plaats. Een behandeling duurt drie tot vijf uur.
Bij de cliënt die gaat dialyseren, wordt een toegang tot de bloedbaan gemaakt. Dat kan een tijdelijke of een blijvende toegang zijn. Via een naald of een slangetje wordt het bloed uit het lichaam door de kunstnier en de dialysemachine gepompt. Hier wordt het bloed ontdaan van afvalstoffen, zouten en vocht. Het gezuiverde bloed stroomt daarna weer terug in het lichaam.

Peritoneaaldialyse

Dit is een behandelingsvorm waarbij een aantal keren per dag, via een slangetje vloeistof in de buikholte loopt. De vloeistof blijft een bepaalde periode in de buik. Het buikvlies werkt als een filter. Door deze behandeling raakt het lichaam het teveel aan vocht, zouten en afvalstoffen via het buikvlies (peritoneum) kwijt. Het Nederlandse woord voor peritoneaaldialyse is buikvliesspoeling.