Spring naar de content

Hernia-operatie

Ongeveer 70 tot 80% van de mensen met een hernia herstelt met gedoseerde rust en fysiotherapie.  Vanwege het gunstige resultaat van deze behandeling stellen artsen niet te snel een hernia-operatie voor. In de meeste gevallen stelt een arts niet eerder dan zes weken, maar wel binnen 6 maanden (na het vaststellen van de hernia) een hernia-operatie voor. Uitzondering hierop zijn patiënten bij wie sprake is van een spoedsituatie. Bij een hernia-operatie wordt de uitstulping van de tussenwervelschijf verwijderd, waardoor de druk op de zenuw wordt weggenomen. Voor deze operatie wordt u ongeveer drie dagen opgenomen. Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.