Spring naar de content

Inloopochtend borstkankerpatiënten

Op verzoek vindt er een inloopochtend plaats in Bernhoven in Uden.


Waarom een inloopochtend?

Wanneer de diagnose borstkanker gesteld wordt, krijg je heel wat te verwerken. Het verwerken doet iedereen op zijn eigen manier. Mensen ontmoeten die hetzelfde meemaken, kan het verwerkingsproces positief beïnvloeden. Het uitwisselen en delen van ervaringen, kunnen helpen om weer een nieuwe balans te vinden in het leven.

De inloopochtend wordt georganiseerd door mensen die zelf borstkanker hebben gehad en is bedoeld om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de ochtend wordt er gepraat over onderwerpen waar iedereen mee te maken heeft. Hoe gaan de anderen om met een herkenbare situatie. Welke oplossingen hebben zij gevonden voor bepaalde problemen. De herkenning en erkenning van situaties en problemen staan centraal.

Iedereen die borstkanker heeft of heeft gehad is welkom op de inloopochtend.

De inloopochtend vindt plaats op verzoek van 10.00 tot 11.30 uur in een van de vergaderruimtes van Bernhoven (de receptie kan u vertellen waar u moet zijn).

Wilt u zich graag aanmelden voor een inloopochtend, dan kunt u bellen naar de verpleegkundig specialist van het borstcentrum tel. nr. 0413 - 40 26 16. U kunt ook mailen naar anita.vandeven@bernhoven.nl.

Ook individueel lotgenotencontact is mogelijk na telefonisch overleg met de verpleegkundig specialist.