Spring naar de content

Kijken in de baarmoeder (hysteroscopie)

Hysteroscopie betekent: kijken in de baarmoeder. Het is een onderzoek waarbij de gynaecoloog de binnenkant van de baarmoeder bekijkt. Dit onderzoek gebeurt met een instrument: de hysteroscoop. Dit is een smalle holle buis (de schacht) waarin zich een tweede buis bevindt met een kanaal waar een lichtbundel door heen gaat, lenzen en een ruimte om gas of vloeistof door te laten. De hysteroscoop is dus een kijkbuis waardoor de arts direct de binnenkant van de baarmoeder kan bekijken.

Dit onderzoek wordt ingezet bij het zoeken naar oorzaken van abnormale menstruaties, tussentijds bloedverlies uit de baarmoeder, onvruchtbaarheid, herhaalde vroeggeboorten of miskramen en ernstige menstruatiepijn. Het wordt ook wel gedaan bij bloedverlies in of na de overgang.  Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.